Bīstamo iekārtu veidi:

 • Rūpnieciskai lietošanai paredzētās bīstamās iekārtas:
  • Kravas celtņi;
  • Pacēlāji cilvēku celšanai
  • Katliekārtas
  • Spiedieniekārtu kompleksi
  • Maģistrālie cauruļvadi
  • Degvielas uzpildes stacijas
  • Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
  • Sašķidrinātas naftas gāzes uzpildes stacijas
  • Metalurģijas tehnoloģiskās iekārtas
  • Autotransporta līdzekļu iekārtu bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem

 

 • Patērētāju lietošanai paredzētās bīstamās iekārtas
  • Publisko atrakciju iekārtas
  • Lifti
  • Eskalatori
  • Trošu ceļ