PTAC iesaka patērētājiem pieprasīt, lai eksperti/konsultanti/speciālisti savos atzinumos obligāti norāda šādu informāciju:

  • dokumenta sagatavošanas datums un vieta;
  • eksperta/konsultanta/speciālista vārds, uzvārds, izglītība un specialitāte;
  • patērētāja vārds un uzvārds;
  • preces vai pakalpojuma nosaukums;
  • konstatētā defekta rašanās cēlonis un nozīmīgums;
  • preces nolietojuma pakāpe;
  • eksperta/konsultanta/speciālista paraksts.

Šādi sagatavots dokuments būtu izmantojams kā pierādījums, kas pamatotu patērētāja viedokli par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un būtu noderīgs arī gadījumos, kad patērētājs iesniedz iesniegumu strīda izskatīšanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai.

 

Papildu informācija par patērētāju strīdu risināšanu:

PTAC patērētāju konsultāciju tālrunis: 65452554,

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

PTAC klātienes konsultācijas Brīvības ielā 55, II ieeja, Klientu apkalpošanas centrā.

Pieņemšanas laiki atrodami: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kontakti