Lai arī izklaides parki spēj sniegt patīkamas emocijas un daudz prieka, tomēr, lai pasargātu sevi no iespējamajām traumām, ir būtiski rūpīgi izvēlēties pakalpojumu sniedzēju.

Viena no būtiskākajām lietām ir pakalpojumu drošums. Svarīgi atcerēties, ka, lai arī pakalpojumu sniedzēju pienākums ir sniegt drošus pakalpojumus, tomēr katra patērētāja atbildība ir būt pietiekoši vērīgam un piesardzīgam, izvēloties pakalpojumu sniedzēju un saņemot pakalpojumus, it sevišķi, ja tos izmantos Tavā uzraudzībā esošie bērni vai pusaudži.

Svarīgi atcerēties, ka patērētājs šo pakalpojumu izpratnē ir gan persona, kas iegādājas (apmaksā) pakalpojumus, gan arī bērni un pusaudži, kas izmanto šos pakalpojumus.

Pirms pakalpojumu izmantošanas, tostarp internetā, izpēti pieejamo informāciju par sev interesējošajiem pakalpojumiem un komersantu un noskaidro:

 • vai komersantam ir sava tīmekļvietne;
 • vai ir pieejami un kādi ir pakalpojumu izmantošanas noteikumi/ līgumu noteikumi;
 • kādas ir pakalpojumu cenas;
 • vai pakalpojumu izmantošanai ir noteikti ierobežojumi vai nosacījumi, kas varētu skart patērētāju (piemēram, vecuma, auguma vai svara ierobežojumi, vai nepieciešams noteikts sagatavotības līmenis, tajā skaitā bērniem un pusaudžiem);
 • citu internetā pieejamo informāciju par komersantu, piemēram, atsauksmes, sūdzības.

Ierodoties pakalpojumu sniegšanas vietā:

 • apskaties, vai pie ieejas ir izvietoti pakalpojumu izmantošanas/līgumu noteikumi;
 • izlasi noteikumus, pirms iegādājies biļeti;
 • noskaidro pakalpojuma kopējās izmaksas (gala cenu);
 • uzmanīgi izlasi līgumu noteikumus pirms noslēdz līgumu;
 • neskaidrību gadījumā uzdod precizējošus jautājumus komersanta darbiniekam un lūdz izskaidrot Tev nesaprotamos noteikumu/līgumu punktus;
 • izskaidro būtiskos noteikumus Tavā atbildībā esošajiem bērniem un/vai pusaudžiem;
 • papildus noskaidro, vai un kādi ir iespējami riski, kas saistīti ar pakalpojumu izmantošanu;
 • izvērtē savas vai Tavā uzraudzībā esošās nepilngadīgās personas veselības stāvokli vai fiziskās spējas piedalīties noteiktā izklaides parka atrakcijā/posmā.

Atrodoties pakalpojumu sniegšanas vietā:

 • pievērs uzmanību visām rakstveida instrukcijām, brīdinājuma zīmēm;
 • klausies darbinieku instrukcijas, ja tiek piedāvāta instruktāža;
 • ievēro darbinieku norādes, atrodoties pakalpojumu sniegšanas vietā;
 • lieto visus individuālās aizsardzības līdzekļus (piemēram, glābšanas vestes, atrodoties uz ūdens, tajā skaitā atbilstošu izmēru), kurus izsniedz pakalpojumu sniedzējs un saskaņā ar tā norādēm;
 • ievēro noteikumus, nepārkāp aizliegumus;
 • ja pamani kādas lietas, kas varētu apdraudēt Tavu, bērnu vai pusaudžu, vai arī apkārtējo drošumu, ziņo komersanta darbiniekiem;
 • ja, saņemot pakalpojumus, Tu vai Tavā uzraudzībā esošā nepilngadīgā persona, vai cita persona tiek savainota vai tai ir nepieciešama cita veida palīdzība, nekavējoties vērsies pie komersanta darbiniekiem vai nepieciešamības gadījumā pats izsauc ātro palīdzību, zvanot uz tālruni 112 vai 113, vienlaikus pēc iespējas fiksējot visus lietas apstākļus (veicot fotofiksāciju, palūdzot kontaktinformāciju apkārtējiem, kas redzēja negadījumu).

Pēc pakalpojumu saņemšanas, ja radies strīds:

 • pat ja līgumā ierakstīts netaisnīgs noteikums, ka patērētājam nav nekādu tiesību vērsties ar pretenzijām pie pakalpojumu sniedzēja, atceries, ka strīda gadījumā patērētājam ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības vērsties pie komersanta, lai risinātu strīdu;
 • pretenzijas iesniegšanas gadījumā pievieno savam iesniegumam visus Tev pieejamos materiālus (foto, video, apkārtējo liecības utt.), kas varētu palīdzēt objektīvi atrisināt radušos strīdu;
 • ja strīdu ar komersantu atrisināt neizdodas, Tu vari vērsties PTAC (ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.2 panta noteikumus). Iesniegumu iesniegšanas kārtība norādīta http://ptac.gov.lv/lv/content/iesniegt-s-dz-bu.

Atbildīgo iestāžu informēšana: