• Lifta kabīnē jābūt izvietotiem lifta pasažieriem paredzētiem lietošanas noteikumiem un lifta reģistrācijas rekvizītiem (bīstamo iekārtu reģistrācijas numurs);
  • Lifta kabīnē redzamā vietā jābūt piestiprinātai bīstamās iekārtas pārbaudes zīmei;
  • Lifta kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

                                  Bīstamo iekārtu pārbaudes zīmes paraugs:

attels