Metroloģija (no grieķu metros - "mērs") ir zinātne par mēriem un mērīšanu.

Reglamentētā metroloģija ir metroloģijas nozare, kas ietver prasības un normas, kuras atbilstoši starptautiski pieņemtai kārtībai nosaka un kontrolē valsts.

Lai radītu priekšnoteikumus precīzu un ticamu mērījumu nodrošināšanai valstī un noteiktu prasības reglamentētās metroloģijas jomā, Latvijas Republikā 1997.gada 27.februārī ir pieņemts likums “Par mērījumu vienotību”. Likums nosaka mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās kontroles jomas un vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm. Aktuālie grozījumi likumā „Par mērījumu vienotību” stājās spēkā 2013.gada 5.jūnijā.

Metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar likumu “Par mērījumu vienotību” mērīšanas līdzekļiem ir noteikti šādi valsts metroloģiskās kontroles veidi:

  • atbilstības novērtēšana vai tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana;
  • lietošanā esošu mērīšanas līdzekļu atkārtota verificēšana (valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot atkārtotās verificēšanas periodiskumu, apstiprinājis Ministru kabinets ar 09.01.2007. noteikumiem Nr.40.);
  • valsts metroloģiskā uzraudzība, kuru pilnvarots veikt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.