Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenās prioritātes 2022.gadā:

 • Stiprināt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu, veicinot pušu izlīgumu.
   
 • Nodrošināt efektīvu preču un pakalpojumu uzraudzību, īpaši šādās prioritātēs – bērniem drošas preces (magnētiskās rotaļlietas); būvizstrādājumi; energomarķējuma un ekodizaina prasības; viedās preces, lifti, ūdens patēriņa un siltumenerģijas skaitītāji.
   
 • Nodrošināt efektīvu patērētāju tiesību uzraudzību, īpaši šādās prioritātēs – sabiedriski regulējamie pakalpojumi (elektroenerģija, dabasgāze u.c. jomas, kurās vērojams liels cenu pieaugums); kredīta kopējo izmaksu ierobežojumi; kreditēšanas reklāmas; distances tirdzniecība un digitālais mārketings; autostāvvietu pakalpojumi; interneta tirdzniecības platformu uzraudzība; komercprakse elektronisko sakaru jomā, smēķēšanas produktu reklāmu uzraudzība (īpaši sociālajos tīklos).
   
 • Nodrošināt efektīvu patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar pandēmijas radītiem izaicinājumiem – tūrisms, pasākumu apmeklēšana.
   
 • Nodrošināt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas un sankciju risku apzināšanu uzraugāmiem subjektiem.
   
 • Sabiedrības informēšanas kampaņas par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un digitālo saturu un pakalpojumiem.