Lai nodrošinātu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, PTAC ir izvirzījis sekojošas prioritārās jomas 2018.gadā:

Preču un pakalpojumu uzraudzībā:

 • individuālo aizsardzības līdzekļu uzraudzība un testēšana (atstarotāji un alpīnisma aprīkojums);
 • bērnu drošu preču uzraudzība (elektrorotaļlietas, fizikāli mehāniskās un ķīmiskās īpašības rotaļlietās, bērnu pārnēsājamās ierīces un gultiņas, žalūzijas)
 • izklaides pakalpojumu drošums (piedzīvojuma parki -virvju atrakcijas, izklaide uz ūdens);
 • būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos un tirgū (bruģis, minerālmateriāli, būvizstrādājumi, kas ietekmē būves stiprību, stabilitāti un ugunsdrošību, ceļu norobežojošās barjeras);
 • elektropreču un to energomarķējuma tirgus uzraudzība (LED paneļi, LED moduļi, LED draiveri; matu kopšanas iekārtas (fēni, lokšķēres, taisnotāji), mājsaimniecības preču energomarķējuma uzraudzība, saldēšanas iekārtu energomarķējuma uzraudzība);
 • mašīniekārtu drošuma un riteņtransportlīdzekļu sastāvdaļu uzraudzība (rokas instrumenti, urbjmašīnas);
 • sprādzienbīstamu iekārtu uzraudzība (SNG baloni, SNG balonu tirdzniecības vietu reģistra uzturēšana, gāzes iekārtas – telpu sildītāji);
 • radio un telekomunikāciju galiekārtu drošuma uzlabošanas projekts (RLAN iekārtas, bezvadu durvju zvani);
 • mērīšanas līdzekļu lietošanas uzraudzība (neautomātisko svaru tirgus uzraudzība; ūdens patēriņa skaitītāju uzraudzība dzīvojamo māju ievados un ūdens ieguves vietās);
 • lifti lietošanā (bīstamo iekārtu uzraudzība).

 

Patērētāju tiesības:

 • alternatīva strīdu risināšanas mehānisma efektīva darbība un izmantošanas popularizēšana;
 • patērētāju maksātspējas izvērtēšanā patērētāju kreditēšanas jomā;
 • negodīgas komercprakses (reklāmu) uzraudzība patērētāju kreditēšanas jomā;
 • komercprakses un līgumu noteikumu uzraudzība izklaides parkos bērniem un pusaudžiem;
 • komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvājumi sociālajos medijos (pētījums);
 • negodīgas komercprakses un netaisnīgu līguma noteikumu uzraudzība autonomas pakalpojumu jomā;
 • komercprakses un līguma noteikumu uzraudzība elektronisko sakaru jomā, īpašu uzmanību pievēršot speciālajiem piedāvājumiem, t.sk., cenu norādēm un līgumu izbeigšanas kārtībai;
 • patiesas informācijas par cenu sniegšanas uzraudzība veikalos un elektroniskajā vidē;
 • patērētāju tiesību uzraudzība sociālajos tīklos un iepazīšanās portālos;
 • nebanku kredītdevēju un ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība, tai skaitā atbilstoši NILLTFN prasībām (licencēto komersantu skaits);
 • kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrēšana un uzraudzība;
 • tūrisma pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība