Esi informēts un izdari pārdomātus pirkumus! 
Veicot jaunu preču iegādi, mēs parasti cenšamies izvēlēties mūsu vajadzībām vispiemērotāko un arī lētāko preci, īpaši, ja tā ir kāda liela un dārga iekārta, piemēram, ledusskapis. Taču der atcerēties, ka arī preces lietošanas laikā tā patērē dažādus resursus. Tāpēc der izvēlēties tādas preces, kurām ir zema ne tikai sākotnējā cena, bet zemas būs arī izmaksas, kas radīsies tās lietošanas laikā. 
Lai palīdzētu patērētājiem izdarīt gudrus un pārdomātus lēmumus, vairākām preču grupām ir izstrādāti dažādi marķējumi. 
Precēm, kas tiek tirgotas Latvijā un ES, ir trīs galvenie marķējumi:

  • Energomarķējums – sniedz salīdzināmu informāciju par preces energoefektivitātes līmeni. Atkarībā no preces veida ir dota arī papildu informācija par enerģijas un citu  resursu patēriņu. Vairāk informācijas meklē sadaļā Energomarķējums.
  • Vides marķējumi – informē, ka konkrētais ražotājs ražošanas procesā ir ievērojis augstākas vides prasības. Tirgū ir pieejami dažādi vides marķējumi. Lai tajos neapmaldītos, sadaļā Vides marķējumi var iepazīties ar populārākajiem.
  • CE marķējums – zīme, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Vairāk informācijas par šo zīmi meklē sadaļā CE marķējums

Ieguvumi, izvēloties produktus ar šiem marķējumiem

1. Izmaksu samazinājums
Izvēloties energoefektīvas un videi draudzīgas preces, var būtiski samazināt ikdienas tēriņus par enerģiju un citiem resursiem, piemēram, ūdeni. Turklāt preču kalpošanas ilgums būs garāks, tāpēc jaunas iekārtas būs jāpērk retāk. 
2. Ietekmes uz vidi samazinājums
Šādas preces ražojot, jau ir paredzēts, ka tās kalpos ilgāk, patērēs mazāk enerģijas un citu resursu, kā arī tās būs iespējams salabot vai pārstrādāt pēc lietošanas beigām. Tāpēc patērētāji, izvēloties atbilstoši marķētas preces, izdara videi draudzīgāku izvēli, rada mazāk atkritumu un patērē mazāk resursu. Turklāt, izdarot ilgtspējīgu izvēli, patērētājs palīdz samazināt kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas atmosfērā.
3. Klusākas iekārtas
Viens no rādītājiem, kas ir iekļauts vairāku iekārtu energomarķējumā, ir trokšņa līmenis, ko iekārta rada darbības laikā. Tas ļauj patērētājiem izvēlēties ne tikai ekonomiski izdevīgākās preces, bet arī tādas, kas atbilst komforta prasībām. 

Vairāk par to, kāpēc ir svarīgi izvēlēties ilgtspējīgas un videi draudzīgas preces, var izlasīt sadaļā Aprites ekonomika un ekodizains.

Energomarķējuma ieviešanas rezultātā ir būtiski uzlabojusies energoefektivitāte tiem produktiem, uz kuriem attiecas energomarķējuma prasības. Piemēram, šobrīd ledusskapji un saldētavas patērē tikai trešdaļu no tās enerģijas, ko tie patērēja 1990. gados. Daļēji tas ir pateicoties tam, ka patērētājam ir iespēja vienkāršā un uzskatāmā veidā salīdzināt energoefektivitātes rādītājus dažādiem ledusskapjiem.