Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir apkopojis galvenos padomus patērētājiem, iegādājoties preces un pakalpojumus  kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālos. Tā kā lielākā daļa no patērētāju sūdzībām, ko saņēmis PTAC, ir saistītas ar komplekso tūrisma pakalpojumu iegādi kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālos, tad ļoti būtiski patērētājiem ir iepazīties ar padomiem, kas vērsti uz attiecīgo pakalpojumu, skatīt ieteikumus: 

  • Pirms iegādājies, kādu preci vai pakalpojumu kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālā, vispirms pievērs uzmanību, vai portālā pieejama informācija par pašu iepirkšanās portālu (juridiskais nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija u.c.), kā arī rūpīgi apskati, vai arī preces pārdevējs/pakalpojumu sniedzējs ir norādījis informāciju par sevi, t.sk. kontaktinformāciju. Kontaktinformācija būs īpaši būtiska, ja būs radušās problēmas ar iegādāto preci, pakalpojumu vai kuponu.
  • Pirms izdari pirkumu, painteresējies par komersantu, kas piedāvā preces un/vai pakalpojumus, un tā iepriekšējo darbību, kā arī izzini citu patērētāju pieredzi.
  • Ņemot vērā, ka kupona iegāde kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālā ir uzskatāma par distances līgumu, arī šajā gadījumā patērētājam ir tiesības pārdomāt un atkāpties no līguma 14 dienu laikā no kupona iegādes brīža. Turklāt, ja ir gadījums, kad ar kuponu tālāk tiek iegādāta prece no interneta veikala, pastāv iespēja izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža atdot preci. Distances līguma ietvaros atteikuma tiesības nevar izmantot normatīvajos aktos noteiktajos izņēmuma gadījumos, piemēram, kad tiek iegādāti tūrisma pakalpojumi, kas jāizmanto konkrētā laikā, aviobiļetes, biļetes uz koncertiem un sporta pasākumiem u.c. Ar gadījumiem, kad jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu, varat iepazīties šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/atteikuma-ties-bas
  • Pakalpojumam vai precei, kas iegādāti kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālā, ir jāatbilst tam, kas tika piedāvāts, tātad tam jābūt atbilstošam pakalpojuma vai preces aprakstam, ar ko PTAC aicina rūpīgi iepazīties pirms pakalpojuma vai preces iegādes. Patērētājiem ir jāņem vērā, ka piedāvājums kolektīvās iepirkšanās / kuponu portālos var atšķirties no ierastā piedāvājumam, tas nozīmē, ka var būt gadījumi, kad netiek piedāvāts pilns pirkuma komplekts, kas tiek pārdots par pilnu cenu. Tāpat PTAC brīdina, ka virsraksti un attēli var maldināt patērētāju!
  • Pirms izdari pirkumu, rūpīgi izlasi un iepazīsties ar līguma noteikumiem. Īpašu uzmanību pievērs termiņiem un veicamajām darbībām, lai iegūtu preci vai saņemtu pakalpojumu. Piemēram, ja esi iegādājies kuponu uz skaistumkopšanas procedūru, pievērs uzmanību tam, vai nepieciešams iepriekš vizīti pieteikt, termiņam, līdz kuram kupons jāizmanto, kas jāievēro, lai procedūru varētu veikt u.c. informācijai. Neatliec pakalpojumu izmantošanu uz pēdējo brīdi, jo mēdz būt situācijas, kad, piesakoties uz pakalpojumu pēdējā brīdī, komersants nevar nodrošināt pakalpojuma sniegšanu lielā pieprasījuma dēļ. Pievērs uzmanību tam, ka piedāvājumam var būt sezonāls raksturs (izmantošanai ir konkrēts termiņš). Tāpat pievērs uzmanību, vai, lai saņemtu kuponu, ir jāsasniedz minimālais pircēju skaits!
  • Pirms izdari pirkumu, pārbaudi informāciju par sniegto preci/pakalpojumu, arī par atlaides patiesumu. Piemēram, ieskatoties preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja mājaslapā un paskatoties, kāda ir preces/pakalpojuma pilna cena.
  • Esi īpaši vērīgs, ja, izmantojot kolektīvās/kuponu iepirkšanās portālus, tu iegādājies pavisam jaunu, līdz šim Latvijā nepieejamu preci vai pakalpojumu. Tad tev ir īpaši rūpīgi jāizvērtē, vai cena, par kādu piedāvā attiecīgo preci un /vai  pakalpojumu, ir atbilstoša un vai šis pirkums būs patiešām izdevīgs.
  • Arī gadījumos, ja esi ar kolektīvās iepirkšanās / kuponu portāla starpniecību iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, tev ir tiesības izvirzīt pretenzijas divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšana brīža. Savukārt strīds būtu risināms tādā pašā kārtībā, kā gadījumos, kad prece vai pakalpojums iegādāts patstāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā. Ar pretenzijām tu vari vērsties vispirms pie preces pārdevēja/pakalpojumu sniedzēja, kā arī tev ir tiesības vērsties pie kupona pārdevēja, lai risinātu strīda situāciju.
  • Izmantojot kuponu, neaizmirsti vienmēr paņemt vai pieprasīt no pārdevēja/pakalpojumu sniedzēja darījumu apliecinošu dokumentu (piemēram, kases čeks, stigrās uzskaites kvīts u.c.). Tas būs nepieciešams, ja radīsies strīdus situācija, piemēram, ja ar kuponu iegādātā prece vai pakalpojums būs līguma noteikumiem neatbilstošs.