Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25.panta ceturtās daļas 6.punktu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra funkcijām PTAC ir vispārīgi izvērtējis un saskaņojis sekojošus elektroenerģijas tirgotāju izstrādātos elektroenerģijas tirdzniecības līguma projektus patērētājiem.

Ievērojot elektroenerģijas tirgotāju sniegto informāciju, minētie līguma projekti pašlaik tiek piedāvāti patērētājiem.

Papildus PTAC vērš patērētāju uzmanību, ka, saņemot personu sūdzības un/vai informāciju no citiem avotiem, PTAC kā uzraudzības iestādei ir jāizvērtē katra iespējamu netaisnīgu līguma noteikumu gadījuma ietekme uz patērētājiem, tā iespējamā negatīvā ietekme uz vidusmēra patērētāja ekonomisko rīcību, kā arī tā apmērs un nozīme attiecībā uz patērētāju kolektīvajām interesēm, proti, jāizvērtē, vai ir pieļauts pārkāpums, kas radījis vai varētu radīt būtisku kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm. Līdz ar to attiecīgos gadījumos ir iespējama atkārtota līguma noteikumu vērtēšana, kuras ietvaros PTAC ņems vērā aktuālo judikatūru un izvērtēšanas brīdī pastāvošo tiesisko izpratni, ja tā būs mainījusies kopš iepriekšējās izvērtēšanas reizes.