attels

Patērētāji, kas iepērkas tiešsaistē, ir īpaši pakļauti ievainojumu vai saslimšanas riskam, jo tie, iegādājoties preces, nevar tās pārbaudīt, kā tas būtu iespējams, ja preces iegādātos veikalā. Patērētājiem arī ir jāpaļaujas uz informāciju, kas publicēta tiešsaistē, un, iespējams, tie nezina, ar ko būtu jākontaktējas un, kas būtu jādara, ja pasūtītā prece izrādās nedroša.

Patērētājiem būtu jābūt tādai pašai pārliecībai par to, ka viņi iegādājas preces, kas atbilst drošuma prasībām, kā iepērkoties veikalos, tā arī iepērkoties tiešsaistē.

2016.gadā, vairāk nekā puse no iedzīvotājiem OECD valstīs ir iegādājušies preces tiešsaistē – 2010.gadā tie bija 36% iedzīvotāju. 2017.gadā aptuveni 1,66 miljardi cilvēku visā pasaulē tiešsaistē iegādājās preces, un pārdošana tiešsaistē sasniedza 2,3 triljonus ASV dolāru. Lai gan pirkumiem tiešsaistē ir savas priekšrocības gan patērētājiem, gan piegādātājiem, tās izaugsme ir radījusi bažas par preču drošuma risku izaicinājumiem visā pasaulē.

Latvijā 2015.gadā tika pārbaudīts tiešsaistes tirdzniecības vietnēs pieejamo preču drošums. Nedrošas preces tika konstatētas 12 tiešsaistes tirdzniecības vietās – RAPEX[1] paziņotas un  aizliegtas tādas nedrošas preces kā jaunrades šķiltavas[2]. Tika pārbaudīta arī par precēm pieejamā informācija un tika konstatēts, ka lielākajā daļā gadījumu informācija par precēm nebija sniegta vai bija daļēja (tikai 23 precēm no 170 pārbaudītajām bija nodrošināta pilnīga informācija). Visbiežāk iztrūkst informācija par preces raksturojumu, drošuma instrukcijas un brīdinājumi. Uzraudzības projektā tika izņemti 11 preču paraugi ekspertīzes veikšanai, no kuriem 5 paraugi neatbilda drošuma prasībām (viens bērnu augstais krēsls un 4 elektropreces). Secināms, ka galvenā problēma internetā piedāvātajām mājsaimniecības elektroprecēm ir nepilnīga informācija par preci: marķējumi, lietošanas instrukcijas un brīdinājumi. Tomēr pietiekami daudz gadījumos ir konstatētas arī nedrošas preces.

PTAC aicina tiešsaistes tirdzniecības vietnes ievērot drošuma prasības, sniegt pilnīgu informāciju par preci, tās raksturojumu un drošu lietošanu, kā arī regulāri izvērtēt preču klāstu, lai nepieļautu nedrošu preču piedāvāšanu, kas atklātas Latvijā (PTAC nedrošo preču datubāze) un Eiropas Savienībā (RAPEX datubāze).

Patērētāji tiek aicināti rūpīgi izvēlēties gan uzticamus tiešsaistes tirgotājus, gan preces un iepazīties ar drošas lietošanas instrukcijām. Atcerieties, ka Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības un drošuma prasības ir saistošas tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām tiešsaistes vietnēm! 

Padomi: 

Pērc un pārdod droši preces internetā

[1] (RAPEX: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/al... )

[2] Eiropas Savienībā ir aizliegtas šķiltavas, kas ir pievilcīgas bērniem.