Mērījumi mūsu ikdienā

Sveramo un mērāmo preču iegāde

 • Neautomātiskie svari
 • Metri, lineāli un mērlentes
 • Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai

Degvielas uzpilde

 • Benzīna, dīzeļdegvielas un eļļas uzpildes aparāti

Komunālie pakalpojumi

 • Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāji
 • Siltumenerģijas skaitītāji                      

Bieži tiek uzdoti jautājumi par alokatoru metroloģisko atbilstību.  Alokatori reģistrē radiatoru siltuma atdevi un tos izmanto piegādātās siltumenerģijas maksas sadalīšanai starp dzīvojamo telpu īpašumiem vai kopīpašuma daļām. Alokatori nav mērīšanas līdzekļi, jo tie neuzrāda mērīšanas rezultātu mērvienībās un neveic patērētās siltumenerģijas uzskaiti. Līdz ar to alokatori nav pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei un to metroloģiskā uzraudzība nav PTAC kompetencē.

Elektroenerģijas un gāzes piegāde

 • Vienfāzes elektroenerģijas skaitītāji
 • Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītāji
 • Gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves)

Veselības aprūpe

 • Medicīnas svari
 • Sfigmomanometri (asinsspiediena mērītāji)

Ceļu satiksme

 • Taksometra skaitītāji
 • Izplūdes gāzu analizatori
 • Autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīces