SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA LĪGUMS AR IETEIKUMIEM*

* Šis līgums nav kāda konkrēta sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izstrādāts un to nevajadzētu uzskatīt par paraugu patērētājiem piedāvāto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas līgumu sagatavošanā. Tajā ir sniegtas norādes, kas būtu jāņem vērā gan patērētājam, gan sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu.