Eiropas Savienībā ir noteiktas preču grupas, kurām ir obligāti jāatbilst konkrētām energoefektivitātes prasībām. Tās tiek sauktas par ekodizaina prasībām, un to mērķis ir samazināt produktu negatīvo ietekmi uz vidi visā produkta dzīves ciklā. 

Visiem komersantiem, kas vēlas laist tirgū ražojumus, uz kuriem attiecas ekodizaina prasības, ir jānodrošina to atbilstība ES prasībām. 

Šobrīd ekodizaina prasības attiecas uz iekārtām, kas patērē enerģiju, piemēram, datori, apkures katli, mājsaimniecības iekārtas u.c. 

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par svarīgākajiem ekodizaina aspektiem, kas jāņem vērā visiem tirgotājiem un komersantiem.

Aprites ekonomikas koncepts

Informācija par to, kas ir aprites ekonomika
Skatīt vairāk

Ekodizaina koncepts

Informācija par to, kas ir ekodizains
Skatīt vairāk

Normatīvie akti un prasības konkrētām preču grupām

Informācija par ekodizaina un energomarķējuma tiesību aktiem
Skatīt vairāk

Specifiskās prasības

Informācija par specifiskajām prasībām konkrētām preču grupām
Skatīt vairāk

Ekodizaina prasības

Šeit apkopotas galvenās ekodizaina un energomarķējuma prasības preču laišanai tirgū ES valstīs.
Skatīt vairāk

Energomarķējums

Skaidrojums par to, kas ir energomarķējums, kāds ir tā mērķis un kādiem ražojumiem tas ir izstrādāts
Skatīt vairāk

Energomarķējuma un datu lapas prasības

Informācija par to, kam ir jābūt norādītam energomarķējumā un datu lapās
Skatīt vairāk

Prasības izvietošanai tirdzniecības vietās un interneta vidē

Informācija par galvenajām energomarķējuma izvietošanas prasībām
Skatīt vairāk

EPREL

Aktuālā informācija par EPREL datubāzi
Skatīt vairāk