Jaunais energomarķējums

2021. gadā ir izveidots jauns energomarķējums 7 preču grupām. Būtiskākās izmaiņas ir jauna energoefektivitātes skala, kurā turpmāk būs klases no A-G, pievienots QR kods un atsevišķiem marķējumiem izstrādātas jaunas ikonas.

Marķējuma izmaiņas
Salīdzināts iepriekšējais un jaunais energomarķējums
Energoefektivitātes līmeņi un QR kods papildu informācijas iegūšanai
Preču grupas ar jauno marķējumu

No 2021. gada 1. marta ir ieviesti jauni energomarķējumi mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām, veļas mazgāšanas mašīnām, veļas mazgāšanas-žāvēšanas mašīnām, trauku mazgāšanas mašīnām un televizoriem un citiem elektroniskajiem displejiem. Gaismas avotiem jauns energomarķējums ir stājies spēkā no 2021. gada 1. septembra, savukārt riepām energomarķējums stājās spēkā no 2021. gada 1. maija.

 • Jaunajā marķējumā visiem produktiem ir izmantota vienota A-G skala. A++/A+ klases vairs netiks lietotas.
 • Marķējumā ir ieviests QR kods ar saiti uz Eiropas Komisijas marķējuma datubāzi EPREL.
 • Produktu enerģijas patēriņš visiem produktiem norādīts uzreiz zem energoefektivitātes skalas.
 • Marķējuma apakšējā daļā ir dažādas piktogrammas, kas informē par izvēlētā produkta īpašībām. Daļa piktogrammu ir tādas pašas kā iepriekš, bet daļa ir uzlabotas vai izstrādātas jaunas.
 • Jaunās marķējuma prasības televizoriem attiecas arī uz citiem ekrāniem, piemēram, datoru monitoriem. Turklāt marķējumā ir norādīts enerģijas patēriņš uz 1000 darbības stundām SDR un HDR režīmā līdzšinējā gada enerģijas patēriņa vietā.
 • Mazgāšanas iekārtu energomarķējumā ir norādīts enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem līdzšinējā gada enerģijas patēriņa vietā.
 • Lampām, kuras tirgo bez spuldzes, energomarķējums turpmāk nav jānorāda.
 • Energomarķējumā riepām turpmāk būs iekļautas piktogrammas, kas norāda, ka ziemas riepas ir paredzētas lietošanai īpaši stipra sniega vai sala apstākļos. Ikonas marķējumā tiek attēlotas tikai tām riepām, kurām ir veikta specifiska testēšana un tās atbilst noteiktajām minimālajām prasībām.

 

Ieviešanas termiņi:

Preču grupām, kurām prasības par jaunu energomarķējumu stājās spēkā 2021. gada 1. martā, jaunajam marķējumam un datu lapai ir jābūt izvietotiem pie visām precēm gan fiziskajos, gan interneta veikalos

Produktus, kas jau bija tirdzniecībā pirms 2020. gada 1. novembra, bet tie vai nu vairs netiek laisti tirgū pēc 2020. gada 1. novembra, vai piegādātājs ir pārtraucis darbību (tātad jaunais energomarķējums precei nav izstrādāts), no 2021. gada 1. decembra tirgot nedrīkst!

Ieviešanas termiņi gaismas avotiem:

Gaismas avotiem, kas laisti tirgū pirms 2021. gada 1. septembra:

No 1.05.2021. - piegādātājiem jāreģistrē savs produkts EPREL datubāzē, pamatojoties uz jauno gaismas avotu regulu (ES) 2019/2015, jāreģistrē arī atjaunotais marķējums un saistītā datu lapa produktiem, kas laisti tirgū agrāk.

No 1.09.2021. līdz 28.02.2023. – fiziskajos veikalos 18 mēnešu pārejas periods. Produkti, kas laisti tirgū pirms 1.09.2021., var tikt pārdoti ar veco vai jauno marķējumu. Pēc tirgotāju pieprasījuma piegādātājiem jānodrošina uzlīmes ar atjaunoto marķējumu un datu lapu produktiem tirgotāju krājumos, un tirgotājiem marķējumi jānomaina.

No 1.09.2021. līdz 20.09.2021. – tiešsaistes veikalos 14 darbdienu pārejas periods. Tirgotājiem, kas gaismekļus tirgo internetā, jaunajam marķējumam un datu lapai pie produkta interneta vietnē jābūt izvietotiem no 2021. gada 20. septembra.

Gaismas avotiem, kas tiek laisti tirgū pēc 2021. gada 1. septembra:

No 1.09.2021. – ir jānorāda jaunais marķējums un datu lapa.

No 1.03.2023. – visiem produktiem ir jaunais energomarķējums un datu lapa. Uz visiem produktiem jābūt uzdrukātam vai uzlīmētam jaunajam energomarķējumam, aizsedzot veco. Jāpievieno tikai jaunās datu lapas. 

 

Izvietot produktus tirgošanai gan ar jauno, gan veco marķējumu nedrīkst. Produktam drīkst norādīt tikai vienu energomarķējumu.

Energomarķējuma izvietošana veikalā un internetā

Energomarķējums un datu lapa ir jānodrošina visām precēm, uz kuriem attiecas prasības par energomarķējumu. Par energomarķējumu izvietošanu veikalos un interneta veikalos ir izstrādātas vairākas vadlīnijas

  Energomarķējumu un datu lapu pie precēm interneta vidē var izvietot divos veidos:

  1. Blakus precei un tās cenai tiek parādīts pilns energomarķējums un datu lapa salasāmā lielumā.
   • Energomarķējums un datu lapa novietota produkta cenas tuvumā.
   • Marķējuma un datu lapas izmērs ir tāds, lai tie būtu skaidri saredzami un izlasāmi.
  2. Blakus preces cenai tiek novietota bultas ikona ar atbilstošo energoefektivitātes klasi un saite uz datu lapu (ligzdotā vizualizācija).
   • Ikona ietver pilnu energomarķējumu.
   • Energoefektivitātes klases ikona jānovieto blakus produkta cenai, un energoefektivitātes klases burta lielums ir vismaz viena izmēra ar cenas fonta lielumu.
   • Tuvu cenai ir jābūt skaidri saskatāmai saitei uz datu lapu.
   • Marķējums pilnā izmērā parādās, novietojot kursoru uz ikonas vai vienu reizi uzklikšķinot, ar peles ritināšanu vai skārienekrāna palielinājumu attēlā.
   • Datu lapa pilnā izmērā parādās, uzklikšķinot ar peli vai novietojot kursoru uz saites.
   • Bulta ir atbilstošās energoefektivitātes klases krāsā.
   • Precēm, uz kurām attiecas prasības par jauno energomarķējumu, ligzdotajai vizualizācijai jāizmanto energoefektivitātes klases ikona ar bultas malā norādītu energoefektivitātes klašu diapazonu (A-G);
   • Precēm, kurām nav izstrādāts jaunais energomarķējums, ikona neietver klašu diapazonu.

  Ja preces tiek pārdotas internetā vai attālināti, piemēram, pa telefonu, pārdevējam tik un tā ir jāsniedz informācija par preci, tajā skaitā energomarķējumā iekļautā informācija.

  Pienākums uzrādīt energomarķējumu un informācijas lapu interneta veikalā attiecas ne tikai uz konkrētās preces lapu, bet arī uz pārējām veikala lapām, kur norādīta preces cena (piemēram, sadaļa, kur attēlotas visas pieejamās trauku mašīnas).

  Energoefektivitātes klasei un klašu diapazonam jābūt norādītiem arī reklāmas materiālos:

  • bulta ar atbilstošo burtu norādītās cenas izmērā,
  • bulta ir atbilstošās energoefektivitātes klases krāsā.

  Augstāk minētais attiecas arī uz drukātiem vai elektroniskiem katalogiem un brošūrām, ja patērētājam ir iespēja pasūtīt produktu, noklikšķinot uz produkta, piezvanot pa tālruni vai citā veidā.

  (Vairāk informācijas par konkrētām regulām, kas nosaka informācijas izvietošanu, tirgojot ražojumus veikalos vai internetā, skatīt sadaļā Ekodizaina un energomarķējuma normatīvie akti.)

  Preces ar energomarķējumu

  Energomarķējums ir izstrādāts 16 preču grupām. Katrai preču grupai noteiktās specifiskās prasības skatīt zemāk.

  EPREL

  Visām precēm, uz kurām attiecas prasības par energomarķējumu, pirms to laišanas ES tirgū ir jābūt reģistrētām EPREL datubāzē. Reģistrāciju EPREL datubāzē nodrošina preču piegādātājs, taču tirgotājam ir jāpārbauda, vai preces ir reģistrētas, pirms uzsāk tās tirgot.

  Par EPREL datubāzi

  Datubāze sastāv no publiskās daļās un atbilstības daļas. Izveidotais tiešsaistes portāls nodrošinās piekļuvi šīm abām daļām.

  • Atbilstības daļā ir jāievada tehniskā dokumentācija un atbilstības deklarācijas, un šī informācija ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, tai skaitā PTAC.
  • Publiskajā datubāzes daļā piegādātājiem ir jāievada informācija par preču modeļiem, to energoresursu patēriņu un citiem būtiskiem raksturlielumiem. Noskenējot QR kodu preces marķējumā, jebkurš var piekļūt šai informācijai par preci.
  • Turpinot attīstīt un paplašināt EPREL datubāzes funkcionalitāti, tiek plānots, ka iedzīvotāji, tirgotāji, pētnieki un citas ieinteresētās personas varēs piekļūt visai publiskajai informācijai par visām reģistrētajām iekārtām.

  Kā piekļūt EPREL publiskajai informācijai?

  Jaunajos energomarķējumos ir iekļauts QR kods, kuru noskenējot, var piekļūt EPREL datubāzē pieejamai informācijai par konkrēto preci. Vairāk informācijas skatīt sadaļā par jauno energomarķējumu.

  Iekārtu reģistrācija EPREL

  EPREL tika izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2017/1369* un no 2019. gada 1. janvāra piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir jāreģistrē šajā datubāzē visas iekārtas, kurām nepieciešams energomarķējums, pirms to pārdošanas ES tirgū.

  Produktus, uz kuriem attiecas prasības par jauno energomarķējumu, EPREL datubāzē reģistrē atbilstoši jaunā energomarķējuma prasībām.

  Lai EPREL varētu reģistrēt produktus un lai iegūtu vairāk informācijas par pašu sistēmu un reģistrēšanās procesu, ir jāizveido ES lietotāja konts. Tas izdarāms šeit: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-9160821-Jz...

  Pēc reģistrēšanās sistēmā visiem lietotājiem ir pieejama EPREL vietne – https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/spaces/viewspace.action?key=EPREL

  EPREL vietnē ir pieejamas EPREL lietošanas vadlīnijas un komentāru sadaļa, kā arī e-pasta adrese, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu tehnisku palīdzību.

  EPREL datubāzes uzturētājs neuzņemas atbildību par ievadīto datu patiesumu. Piegādātājs vai ražotājs, kurš datus ievada sistēmā, ir pilnībā atbildīgs par ievadīto datu patiesumu un precizitāti.

  *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/1369 (4. pants) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369...

  EPREL datubāzes aspekti un precīzi piegādātāju noteikumi ir noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2024/994

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Ja radušās neskaidrības par ekodizaina un energomarķējuma jautājumiem, var konsultēties ar PTAC darbiniekiem, izmantojot mājaslapā norādīto kontaktinformāciju. Pirms sazināšanās iesakām ieskatīties biežāk uzdotajos jautājumos, varbūt tur jau ir atrodama atbilde.

  1. Vai energomarķējuma prasības ir spēkā tikai Latvijā?

  Energomarķējuma prasības ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un visās valstīs tās ir vienādas. Energomarķējums pirmo reizi tika ieviests 1994. gadā. Laika gaitā ir pieaudzis to preču skaits, kam ir nepieciešams marķējums.

  1. Kas ir galvenais, kam jāpievērš uzmanība, izvietojot energomarķējumu veikalā?

  Izvietojot energomarķējumu veikalā, tam ir jāatrodas preces priekšpusē vai uz tās, kur tas uzreiz ir skaidri redzams pircējam. Energomarķējumam ir jābūt skaidri salasāmam, tas nedrīkst būt bojāts vai aizsegts. Sīkāku informāciju par marķējuma izvietošanu veikalā var atrast vadlīnijās.(links uz vadlīnijām)

  1. Kas ir galvenais, kam jāpievērš uzmanība, izvietojot energomarķējumu un datu lapu  interneta veikalā?

  Interneta veikalā precei ir jābūt gan energomarķējumam, gan datu lapai. Abiem ir jāatrodas tuvu cenai.

  Interneta veikalā var attēlot gan pilnu energomarķējuma un datu lapas attēlu, gan izmantot ligzdoto vizualizāciju, kad blakus cenai atrodas energomarķējuma ikona (bulta) un saite uz datu lapu. Uzklikšķinot ar peli uz ikonas un saites, ir jāatveras pilnam energomarķējumam un datu lapai.

  Energomarķējumam un datu lapai interneta veikalā ir jābūt attēlotiem visur, kur ir norādīta preces cena, t.i., ne tikai pašas preces lapā, bet arī preču grupas lapā (piemēram, sadaļā, kur atrodas visi ledusskapji).

  Sīkāku informāciju par energomarķējuma izvietošanu internetā var atrast vadlīnijās. (links uz vadlīnijām).

  1. Kāpēc interneta veikalā nepietiek ar energomarķējuma pievienošanu preces attēliem?

  Energomarķējuma normatīvajos aktos ir noteikts, ka energomarķējums ir jānorāda blakus preces cenai. Ja energomarķējums ir tikai viens no attēliem galerijā, tas parasti atrodas tālu no cenas. Turklāt attēls ir samazināts un nav uzreiz skaidri salasāms un izprotams. Līdz ar to tas neatbilst ne pilna marķējuma attēlošanas prasībām (tālu no cenas, uz tā jāuzklikšķina, lai iepazītos ar saturu), ne ligzdotajai vizualizācijai (nav ikonas ar skaidri redzamu energoefektivitātes klasi tuvu cenai, uz kuras uzklikšķinot, atvērtos pilns marķējums). Šādos gadījumos parasti arī iztrūkst datu lapa, kas sniedz papildinformāciju par preci.

  Pareizi attēlots energomarķējums sniedz pircējam tūlītēju informāciju par preces energoefektivitāti, kā arī pārējo resursu patēriņu. Ja tas ir pievienots kā viens no preces attēliem, tas apgrūtina pārdomāta un ilgtspējīgā lēmuma pieņemšanu.

  1. Kas ir datu lapa un ar ko tā atšķiras no preces apraksta?

  Datu lapa ir standarta dokuments, kas ietver konkrētu informāciju par preci un ko tirgotājam nodrošina piegādātājs. Tā ietver detalizētāku un precīzāku informāciju nekā parasts preces apraksts. Katras preču grupas energomarķējuma regula ietver atsevišķu pielikumu, kas nosaka, kādai tieši informācijai un kādā secībā jābūt norādītai. Piemēram, veļas mazgājamās mašīnas datu lapa ietver gan iekārtas izmērus un nominālo ietilpību, gan mazgāšanas efektivitātes indeksu, programmu ilgumu, enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā u.c. informāciju.

  Pircējam ir iespēja iegūt papildu informāciju, ļaujot preces salīdzināt savā starpā pēc vienādiem parametriem, līdz ar to tiek veicināta informētāka lēmumu pieņemšana. Turklāt pircējs pats var iepazīties ar sev nepieciešamo informāciju, neapgrūtinot pārdevēju ar papildu jautājumiem.

  Savukārt preces aprakstu veido pats tirgotājs, brīvi izvēloties, kādu informāciju tajā iekļaut.

  1. Kam un kādas preces ir jāreģistrē EPREL datubāzē?

  No 2019. gada 1. janvāra piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) ir jāreģistrē EPREL datu bāzē visas iekārtas, kurām nepieciešams energomarķējums, pirms to pārdošanas ES tirgū.

  Sadzīves tehnikas iekārtas saskaņā ar jaunajām prasībām ir jāreģistrē no 2020 . gada 1. novembra, bet gaismas avoti saskaņā ar jaunajām energomarķējuma prasībām ir jāreģistrē no 2021. gada 1. maija. Preces, kas jau bija reģistrētas pirms jauno energomarķējuma prasību stāšanas spēkā, ir nepieciešams pārreģistrēt.

  1. Kas ir jādara ar precēm, kurām stājušās spēkā jaunās energomarķējuma prasības, bet kuras ir tirgotāja krājumā ar veco marķējumu?

  Sadzīves tehnikai, kam prasības stājās spēkā no 2021. gada 1. marta:

  • Preces, kurus turpina laist tirgū pēc jauno prasību stāšanās spēkā, no 2021. gada 18. marta tirgo tikai ar jauno energomarķējumu un datu lapu.
  • Precēm ir jābūt reģistrētām (vai pārreģistrētām) datubāzē EPREL saskaņā ar jaunajām prasībām.

  Gaismas avotiem, kas laisti tirgū pirms 2021. gada 1. septembra:

  • No 1.05.2021. – piegādātājiem jāreģistrē sava prece EPREL datu bāzē; jāreģistrē arī atjaunotais marķējums un saistītā datu lapa produktiem, kas jau bija laisti tirgū.
  • No 1.09.2021. līdz 28.02.2023. – 18 mēnešu pārejas periods – preces, kas tika laistas tirgū pirms 1.09.2021., var tikt pārdotas ar veco vai jauno marķējumu. Pēc tirgotāju pieprasījuma piegādātājiem jānodrošina uzlīmes ar atjaunoto marķējumu un datu lapu precēm tirgotāju krājumos, un tirgotājiem marķējumi jānomaina.
  • Tirgotājiem, kas gaismas avotus tirgo internetā, jaunais marķējums un datu lapa pie preces ir jāizvieto 14 darba dienu laikā pēc 2021. gada 1. septembra.

  Visām precēm: ja ražotājs nav nodrošinājis jaunos energomarķējumus un datu lapas, tirgotājiem tie ir jāpieprasa piegādātājiem.

  1. Kā importētājs var pārliecināties, ka prece atbilst ES ekodizaina un energomarķējuma prasībām?

  Pirms preču importēšanas ir jāpārliecinās, ka ražotājs spēj nodrošināt atbilstības deklarāciju, kas ietver atsauces uz visiem ES normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz konkrēto preci (arī attiecīgo ekodizaina direktīvu), kā arī tehnisko dokumentāciju. Atbilstības deklarācija ir definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK.

  Turklāt no 2019. gada 1. janvāra piegādātājam (ražotājam vai importētājam) informācija par visām precēm, uz kuriem attiecas energomarķējuma prasības un kas tiek laistas tirgū Eiropas Savienībā, ir jāievada Energomarķējuma produktu datubāzē EPREL (European Product Database for Energy Labelling).

  Ja importētāja (piegādātāja) rīcībā nav dokumentu, kas apliecina preces atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, kā arī nav iespējas šādus dokumentus iegūt, tad šādu preci laist ES tirgū ir aizliegts.

  1. Eiropas Komisijas publicētie biežāk uzdotie jautājumi par energomarķējumu angļu valodā:

  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/frequently_asked_questions_on_the_energy_labelling_measures.pdf