Trošu ceļu iekāpšanas un izkāpšanas laukumos labi saskatāmā veidā jābūt izvietotai šādai informācijai par trošu ceļa drošu lietošanu:

  1. valdītāja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – komersanta firma un reģistrācijas numurs), trošu ceļa izgatavošanas un uzstādīšanas gads, trošu ceļa tips, tehniskās pārbaudes veidi un periodiskums;
  2. drošības prasības (lietošanas noteikumi, brīdinājumi);
  3. trošu ceļa darba laiks.

Uz trošu ceļa redzamā vietā jābūt norādītam trošu ceļa reģistrācijas numuram, ražotāja noteiktajam maksimālajam apkalpojamo pasažieru skaitam, kā arī nākamās tehniskās pārbaudes datumam (rakstu zīmju augstums ne mazāks par 50 mm).

Uz trošu ceļa, blakus trošu ceļa ražotāja datu plāksnei jābūt piestiprinātai bīstamās iekārtas pārbaudes zīmei.

Trošu ceļa kārtējo pārbaudi veic reizi gadā.

                                Bīstamo iekārtu pārbaudes zīmes paraugs:

attels