Piegāde

Distances līguma veidā iegādātas preces piegādes noteikumi - PTAL 30.pants

Tirgotājam ir pienākums piegādāt patērētāja pasūtīto preci:

 • līgumā noteiktā termiņā
 • 30 dienu laikā (likumā noteiktā termiņā) - ja puses līgumā nav vienojušās par piegādes termiņu
 • papildu termiņā - ja prece nav piegādāta līgumā vai likumā noteiktajā termiņā

Nepasūtītās preces piegāde:

 • tirgotājam ir pienākums piegādāt tādu preci, kādu ir pasūtījis patērētājs
 • patērētājam ir tiesības atteikties no nepasūtītas preces pieņemšanas

Patērētāja tiesības vienpusēji lauzt līgumu:

 • Ja prece netiek piegādāta papildu termiņā
 • Speciālie gadījumi - vienošanās par papildu piegādes termiņu nav nepieciešama, ja:
  • tirgotājs ir atteicies piegādāt preci
  • piegāde līgumā noteiktā termiņā ir uzskatāma par būtisku noslēgtā līguma rakstura kontekstā
  • patērētājs pirms līguma noslēgšanas ir informējis tirgotāju par to, ka piegāde līgumā noteiktajā termiņā ir būtiska

Tirgotāja pienākums atmaksāt patērētāja samaksātās naudas summas:

 • Ja patērētājs ir vienpusēji atkāpies no distances līguma tādēļ, ka tirgotājs termiņā nav veicis piegādi, tirgotājam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās atmaksāt patērētājam visas saskaņā ar līgumu patērētāja samaksātās naudas summas