Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Informācija speciālo atļauju (licenci) saņēmušiem patērētāju kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2017.gada 9.novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā (NILLTPFNL), saskaņā ar kuriem visi PTAC licencētie Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji un Parādu ārpustiesas pakalpojumu sniedzēji kļuva par NILLTPFNL subjektiem ar visiem NILLTPFNL norādītajiem likuma subjekta pienākumiem un tiesībām, savukārt PTAC ir noteikts kā minēto nozaru uzraugs arī NILLTPFNL jautājumos.

PTAC uzraudzībā esošajiem subjektiem jomu reglamentē NILLTPFNL, Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumi Nr.705 ‘’Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem’’,  Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.245 ‘’Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai’’ un Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.64 ‘’Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība’’.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektiem

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram