Reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Piemēram:

  • reklāma drukāta materiāla veidā,
  • radio reklāma,
  • televīzijas reklāma,
  • vides reklāma,
  • preces vai pakalpojuma prezentācija.

Reklāmas sniegšanā, izplatīšanā, izgatavošanā jāievēro reklāmai izvirzītās vispārīgās un speciālās (t.sk. noteiktā darbības jomā pastāvošās) prasības.

Galvenais reklāmu reglamentējošais normatīvais akts – Reklāmas likums.

Reklāma Reklāmas likuma izpratnē (shematiskais skaidrojums)

Reklāma

 

Jebkuras formas vai jebkura veida

paziņojums vai pasākums

 

 

Saistība ar saimniecisko vai

profesionālo darbību

 

 

Nolūks veicināt preču vai pakalpojumu

popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem

 

Atbilst

normatīvajiem

aktiem

Likumīga;

Patiesa;

Objektīva;

Nemazina sabiedrības uzticēšanos;

Atbilst godprātīgai reklāmas praksei un

godīgas konkurences principiem;

Nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles,

tikumības un pieklājības normas;

Nepārkāpj speciālās prasības, t.sk. noteiktā darbības jomā.


Noderīgi

Normatīvie akti

PTAC lēmumi