Par distances tirdzniecību

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Ieraksts no notikušā vebināra par Distances tirdzniecību:

Distances līguma pazīmes:

 • līguma puses - līgums slēgts starp patērētāju un tirgotāju (pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju)
  • līgums, kas slēgts patērētāju starpā, nav distances līgums
  • līgums, kas slēgts tirgotāju starpā, nav distances līgums
 • neklātiene - vienošanās ir notikusi patērētājam un tirgotājam fiziski klāt neesot
 • organizēts tirdzniecības veids - līgums noslēgts, izmantojot veidu (sistēmu), ko tirgotājs parasti izmanto līgumu slēgšanai - līgums, kas izņēmuma kārtā noslēgts izmantojot tādu distances saziņas līdzekli, ko tirgotājs parasti neizmanto līgumu slēgšanai, nav distances līgums
  • tirgotāja interneta veikals ir uzskatāms par tirgotāja organizētu sistēmu
  • līgumu slēgšana pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu ir uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs šādā veidā parasti veic līgumu slēgšanu
  • līgumu slēgšanas pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu nav uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs parasti šādā veidā līgumu slēgšanu neveic
 • distances saziņas apstākļi - līgums noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus
  • piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

 

Patērētāju īpašā aizsardzība

 • Patērētāju interešu apdraudējums - distances līguma situācijā pastāv īpašs patērētāju interešu apdraudējuma risks, jo patērētajiem var būt ierobežotas iespējas saņemt pietiekošu informāciju un pārliecināties par preci vai pakalpojumu
 • Īpašas normatīvo aktu prasības - lai nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzību, normatīvajos aktos ir noteiktas īpašas prasības tirgotājiem un īpašas tiesības patērētājiem

 

Īpašās prasības tirgotājiem:

 • Pienākums sniegt pirmslīguma informāciju:
  • informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajā īpašībām
  • informāciju par cenu, piegādes un citām izmaksām
  • informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa
  • informāciju par piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem
  • Pirmslīguma informācija ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa
 • Pienākums pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus nodrošināt saglabājamā veidā
 • Pienākums apstiprināt pasūtījuma saņemšanu

 

Īpašās tiesības patērētājiem - atteikuma tiesības:

 • tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā
 • tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā
 • atteikuma tiesību izņēmumi un izmantošanas kārtība, ir noteikta normatīvajos aktos un distances līguma puses nav tiesīgas vienoties par noteikumiem, kas salīdzinājumā ar normatīvajos aktos noteikto, ir patērētājam nelabvēlīgāki
Distances līguma noslēgšana