Lai nepieļaut, ka patērētāja rīcībā nonāk tādas preces, kas rada nopietnu risku to veselībai un drošumam zemāk atrodama saite uz ES iknedēļas ziņojumiem ar atklātajām bīstamajām precēm Eiropas tirgū.

Ja radušās aizdomas, ka kāda no sarakstā esošajām precēm ir sastopama Latvijas tirgū, lūdzam šo informāciju steidzami nodot Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, sūtot e-pastu uz pasts@ptac.gov.lv vai rakstot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīga, LV 1010.

Uz Eiropas Komisijas mājas lapā esošo atklāto bīstamo preču izknedēļas ziņojumu sarakstu >>

Par RAPEX

Saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā no 2004. gada 1. maija arī PTAC pilnībā iesaistījās Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu (RAPEX) darbībā.

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) jeb Ātrās informācijas apmaiņas sistēma par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm sniedz informāciju, kā arī ziņo par precēm un pakalpojumiem, kas rada draudus patērētāja veselībai un drošībai. Vienlaikus RAPEX ietvaros norit informācijas apmaiņa par pasākumiem, kas veicami patērētāju apdraudējuma riska novēršanai attiecībā uz patēriņa nepārtikas precēm un pakalpojumiem. Pēc ziņojuma saņemšanas starp dalībvalstu kontaktpunktiem sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņa par darbībām, kas veiktas pēc ziņojumu saņemšanas.

 
RAPEX mērķi:

• Nepieļaut, ka patērētāja rīcībā nonāk tādas preces, kas rada nopietnu risku to veselībai un drošumam;

• Atvieglot tirgus uzraudzības un likumu realizēšanas pasākumu efektivitātes un atbilstības kontroli dalībvalstīs;

• Veicināt preču drošuma noteikumu atbilstošu piemērošanu un pienācīgu iekšējā tirgus funkcionēšanu;
 
RAPEX uzdevumi:

• Nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju par veiktajiem pasākumiem un darbībām attiecībā uz patēriņa precēm, kas rada nopietnu risku patērētāju veselībai un drošumam;

• Informēt dalībvalstis un Komisiju par nopietna riska esamību vēl pirms pasākumu un darbību veikšanas;

• Iegūt un izplatīt visām dalībvalstīm informāciju par pasākumiem, kas veikti pēc informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm;