Patērētāju tiesību aizsardzības centra pamatvērtības ir:

  • Profesionalitāte un efektivitāte – strādājam atbildīgi un profesionāli sabiedrības labā, izmantojot un uzkrājot datus un zināšanas, pārņemot labākās prakses un cenšoties sasniegt labākos rezultātus ar iespējami maziem resursiem;
     
  • Godprātība – augstu vērtējam taisnīgumu, likuma garu un ētikas principu ievērošanu;
     
  • Orientācija uz klientu – klientu vajadzību izzināšana un izpratne, sadarbība vienotu sabiedrības mērķu sasniegšanā, caurspīdīgums un atklātība;
     
  • Sadarbība – augstu vērtējam koleģiālas attiecības, esam atvērti un atbalstoši sadarbībai vienotu mērķu sasniegšanā.