Pirms patērētājs ir uzņēmies saistības vai piekritis piedāvājumam, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs skaidri un saprotami sniedz patērētājam pirmslīguma informāciju (piemēram, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms līguma noslēgšanas ir pienākums informēt patērētāju par atteikuma tiesībām, tai skaitā informējot par atteikuma tiesību neesamību, ja atteikuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav izmantojamas), kas ir saglabājama papīra formātā vai uz pastāvīgā datu nesēja un ir uzskatāma par līguma neatņemamu sastāvdaļu un kurā var izdarīt grozījumus tikai tad, ja puses par to vienojušās.

Strīdus gadījumā pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka patērētājam ir sniegta Noteikumos norādītā informācija.

Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis informāciju par papildu maksājumiem vai preces atpakaļ atdošanas izmaksām, tad patērētājam nav pienākuma maksāt šādus maksājumus vai segt šādas izmaksas.

Pirms līguma noslēgšanas pārliecinieties:

  • vai visas līguma izmaksas, tai skaitā, ikmēneša maksājumu apmērs, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, ir skaidri saprotamas, vai līgumā norādītās summas ir ar vai bez nodokļiem;
  • vai ir saprotamas tiesības un pienākumi, kas izriet no konkrētā līguma parakstīšanas;
  • vai piedāvātā preces vai pakalpojuma cena tiešām ir īpaša un izdevīga.