• uz eskalatora jābūt piestiprinātai bīstamās iekārtas pārbaudes zīmei;
  • Eskalatora kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

                             Bīstamo iekārtu pārbaudes zīmes paraugs:

attels