Lai lietotājam nodrošinātu elektrību, ir nepieciešami divi pakalpojuma sniedzēji: pārvades un sadales sistēmas operatori, kas atbild par elektrības transportēšanu, sadali, nogādā elektroenerģiju no ražotāja līdz patērētājam, kā arī uzskaita katra klienta elektroenerģijas patēriņu. Elektroenerģijas piegādes pakalpojumu Latvijā neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja nodrošina Sadales tīkls. Otra iesaistītā puse ir elektroenerģijas tirgotājs, kas atbild par elektroenerģijas tirdzniecību.
 
Klientu apkalpošanu nodrošinās izvēlētais tirgotājs, kurš risinās visus lietotājam neskaidros jautājumus. Sadales sistēmas operators AS „Sadales tīkls” nodarbosies tikai ar tehniskiem jautājumiem. Gan avārijas atslēgumu gadījumos, gan par ikdienas pakalpojumiem var zvanīt uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas tālruni 80200404 vai 80200403.

Mājsaimniecības no tirgotāja saņems vienu rēķinu no tirgotāja, kurā būs ietverta maksa par:
- patērēto elektrību,
- sistēmas pakalpojumiem,
- obligātā iepirkuma komponentēm,
- pievienotās vērtības nodokli.
 
Lai samaksātu par patērēto elektroenerģiju, pastāv dažādi norēķinu veidi:
-    rēķins (katru mēnesi līgumā noteiktajā datumā un kārtībā jāpaziņo tirgotājam skaitītāja rādījumi, pēc kuriem tirgotājs aprēķinās rēķina summu un nosūtīs to lietotājam);
-    izlīdzinātais maksājums (katru mēnesi jāmaksā konstanta summa).