Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas prasības

Normatīvais akts: Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi

Darbības joma:

Noteikumi nosaka liftu un liftu drošības sastāvdaļu būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, kā arī kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

Prasības attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā un kuri paredzēti, lai pārvietotu:

 • cilvēkus;
 • cilvēkus un kravas;
 • tikai kravas, ja liftā kravas pārvietošanai cilvēks var iekļūt bez grūtībām un iekārtas iekšpusē vai citā vietā, ko var aizsniegt lifta iekšpusē esošs cilvēks, ir vadības ierīces.

Prasības attiecas uz šādām lifta drošības sastāvdaļām:

 • šahtas durvju slēgierīcēm;
 • ierīcēm, kas novērš kabīnes krišanu vai nekontrolētu kustību;
 • ātruma ierobežotājiem;
 • enerģiju uzkrājošiem trieciena amortizatoriem:
 • ar nelineāru efektu;
 • ar atgriezeniskās kustības slāpēšanu;
 • enerģiju izkliedējošiem trieciena amortizatoriem;
 • drošības ierīcēm, kas piestiprinātas hidrauliskā spēka kontūra pacēlājam, lai novērstu krišanu;
 • drošības slēdžiem ar elektroniskām sastāvdaļām.

Prasības neattiecas uz:

 • pacelšanas iekārtām, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s;
 • būvlaukumu pacēlājiem;
 • trošu ceļiem, tostarp trošu dzelzceļiem;
 • liftiem, kas īpaši projektēti un ražoti militārām vajadzībām vai likumā "Par policiju" noteikto iestāžu vajadzībām;
 • pacelšanas iekārtām, no kurām iespējams veikt darbu;
 • šahtās lietotajām pacelšanas iekārtām;
 • pacelšanas iekārtām, kas paredzētas izpildītāju pacelšanai izrāžu laikā;
 • pacelšanas iekārtām, kas ierīkotas transportlīdzekļos;
 • pacelšanas ierīcēm, kas pievienotas iekārtām un paredzētas tikai un vienīgi nokļūšanai darba vietā, tostarp mašīnas tehniskās apkopes un pārbaudes punktos;
 • zobstieņa un zobrata tipa pacēlājiem;
 • eskalatoriem un mehāniskajiem celiņiem.

Būtiskās prasības:

Būtiskās prasības liftiem un lifta drošības sastāvdaļām noteiktas Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 3.nodaļā.

Marķēšana un instrukcijas:

Liftu un to drošības sastāvdaļu atbilstību Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi prasībām apliecina CE marķējums un paziņotās institūcijas numurs.

Piemērs:

attels

Prasības liftu vai lifta drošības sastāvdaļu marķēšanai noteiktas Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 8.nodaļā.

Prasības iesaistītajām personām:

Uzstādītāju pienākumi

Noteikti Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 2.1.apakšnodaļā.

Ražotāja pienākumi

Noteikti Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 2.2.apakšnodaļā.

Pilnvarotie pārstāvju pienākumi

Noteikti Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 2.3.apakšnodaļā.

Importētāja pienākumi

Noteikti Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 2.4.apakšnodaļā.

Izplatītāja pienākumi

Noteikti Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 2.5.apakšnodaļā.

Atbilstību apliecinošie dokumenti:

Liftiem:

 • Lifta atbilstības deklarācija - izsniedz lifta uzstādītājs;
 • Paziņotās institūcijas izsniegts sertifikāts (tiek izsniegts, ņemot vērā kāds atbilstības novērtēšanas modulis tiek piemērots) – ES tipa pārbaudes sertifikāts, ES projekta pārbaudes sertifikāts, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāts, galīgās inspekcijas sertifikāts..

Lifta drošības sastāvdaļām:

 • Lifta drošības sastāvdaļu atbilstības deklarācija – izsniedz lifta ražotājs;

Paziņotās institūcijas izsniegts sertifikāts (tiek izsniegts, ņemot vērā kāds atbilstības novērtēšanas modulis tiek piemērots) – ES tipa pārbaudes sertifikāts, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sertifikāts.

Prasības atbilstības deklarācijas izsniegšanai noteiktas Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi 9.nodaļā.