Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav apspriedis līguma noteikumus ar patērētāju, tie tiek pakļauti netaisnīgu noteikumu izvērtējumam.

Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst līgumā patērētājam iekļaut netaisnīgus noteikumus. Sekas par netaisnīgu noteikumu iekļaušanu līgumā ir tādas, ka netaisnīgi noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs tomēr piemēro netaisnīgos noteikumus, ir vairāki tiesiski līdzekļi patērētājiem, lai to nepieļautu.

Likumā ir iekļauts netaisnīgu noteikumu saraksts, taču tas nav izsmeļošs. Ja līguma noteikums ir neskaidrs, to tulko par labu patērētājam.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izstrādājis ieteikumus, lai patērētājs varētu izvairīties no netaisnīgu noteikumu piemērošanas pret viņu.