Saskaņā ar normatīvajiem aktiem PTAC nav tiesīgs lemt par strīdiem attiecībā uz apsaimniekotāju izrakstīto rēķinu pamatotību, proti, PTAC nav tiesīgs izvērtēt, vai komersantu izrakstītajos rēķinos norādītie rādījumi un summas ir pamatotas.

Ja īpašnieks vai īrnieks uzskata, ka apsaimniekotāja izrakstītajos rēķinos norādītie rādījumi un summas ir nepamatotas, tad strīda risināšanai īpašniekam/īrniekam ir tiesības vērsties:

  • vietējā pašvaldībā, ja apsaimniekotājs ir pašvaldības uzņēmums;
  • tiesā, ja apsaimniekotājs ir SIA, DzĪB, DzĪKS;
  • Rīgas pilsētas Īres valdē (tikai Rīgas pilsētā).
    attels