Aizvien vairāk patērētāji iegādājās digitālā satura produktus – internetā lejupielādē spēles, grāmatas, video un mūzikas failus. Tomēr, iegādājoties šāda veida produktus, patērētāji nereti saskaras ar nozīmīgām problēmām un patērētāju tiesību pārkāpumiem, piemēram, netaisnīgiem līguma noteikumiem, neskaidru informāciju attiecībā uz atteikuma tiesībām, svarīgas informācijas trūkumu par pārdevēju u.c. problēmām. Ņemot vērā pastāvošās problēmas, PTAC ir izstrādājis padomus patērētājiem, kas iegādājas digitālā satura produktus.

Atceries: Tas, ko ir svarīgi zināt patērētājiem, ir atkarīgs no konkrētā produkta! 

  • Digitālā satura produkti var būt dažādi - gan tādi, kas tiek piegādāti materiālā informācija nesējā (DVD, CD u.tml.), gan tādi kas tiek piegādāti, izmantojot elektronisko sakaru un informācijas sabiedrības pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes iespējas.
  • Digitālo saturu var iedalīt arī pēc tā veida, piemēram tiešsaistes veidā var tikt piegādāti tādi digitālā satura produkti kā tiešsaistes spēles, lejupielādējamas datnes (faili), cita tiešsaistes vidē sniegtā informācija.
  • Veicot izvēli par digitālā satura produkta iegādi, patērētājiem ir jārēķinās gan ar tehnoloģiskajiem, gan citiem tiesiskajiem ierobežojumiem. Patērētājiem svarīga informācija par digitālā satura produktiem ir informācija par digitālā satura produkta savienojamību un funkcionalitāti, tai skaitā jebkādiem tehnoloģiskiem vai juridiskiem ierobežojumiem, kas ir attiecināmi uz digitālā satura izmantošanu.
  • Izvēloties elektronisko grāmatu, patērētājam būtu jānoskaidro, kādā formātā attiecīgais digitālais saturs tiek nodrošināts un vai patērētāja rīcībā esošās ierīces nodrošina šāda elektroniskā formāta informācijas apstrādi (elektroniskās grāmatas lasīšanu). Patērētājam būtu arī jānoskaidro, kāda ir attiecīgā produkta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un ar to saistītie ierobežojumi (DRM [digital rights management] aizsardzība). Ja elektronisko grāmatu tiek piedāvāts izmantot tiešsaistē, tad svarīgi būtu pārliecināties, cik ilgi un par kādu maksu attiecīgā piekļuve tiks nodrošināta.
  • Tiešsaistes spēļu gadījumā patērētājam svarīgi ir iepazīties ar piedāvātajiem tiešsaistes spēles noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot tiem noteikumiem, kas ir saistīti ar apmaksas veikšanu, pēc iespējas izvairoties no automātiskas maksājumu veikšanas iespēju izmantošanas. Ja tiešsaistes spēles spēlēšanai ir nepieciešama atkārtota un bieža dažādu maksājumu veikšana, tad konkrētajam nolūkam būtu ieteicams izveidot atsevišķu maksāšanas līdzekli (piemēram, virtuālo maksājumu karti, priekšapmaksas sarunu karti, PayPal kontu), kurā ir pieejams ierobežots līdzekļu apjoms, kura patēriņu, protams, nepieciešams aktīvi kontrolēt.
  • Iegādājoties mūzikas vai video failus būtu nepieciešams pārliecināties par elektronisko formātu, kurā attiecīgais digitālais saturs tiek nodrošināts, un to, vai patērētājam pieejamās ierīces nodrošina šāda elektroniskā formāta datnes apstrādi. Svarīgi uzmanību pievērst arī šāda digitālā satura produkta kvalitātes rādītājiem, Piemēram, mp3 mūzikas datnes gadījumā svarīgs ir tā saucamas bitu apmaiņas ātrums (bitrate) –jo augstāks ir šis rādītājs, jo augstākai būtu jābūt attiecīgā mūzikas satura kvalitātei, bet tajā pašā laikā lielāks ir datnes izmērs.