Strīdu risināšana

Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Strīda risināšanas ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju kārtība saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma "Patērētāju tiesību aizardzības likuma" 26.1 pantu:

attēls