Publiskās atrakciju iekārtas:

Paredzētas atrakciju dalībniekiem publiskai lietošanai izklaides pasākumos, un apmeklējot tās,PTAC aicina patērētājus apzināties, ka atrakciju iekārtu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu risku, tāpēc būt atbildīgiem un ievērot atrakciju iekārtu lietošanas noteikumus:

  • iepazīties ar iekārtas lietošanas informāciju;
  • ievērot atrakciju iekārtu lietošanas noteikumus – ņemt vērā iekārtām noteiktos lietošanas ierobežojumus (piemēram, vecuma, svara un auguma ierobežojumus);
  • lietot individuālo drošības aprīkojumu, ja tas ir paredzēts iekārtas konstrukcijā;
  • ievērot informatīvās un brīdinājuma zīmes, kā arī apkalpojošā personāla dotos norādījumus.

Patērētāju uzmanībai:

Uz publiskās atrakciju iekārtas redzamā vietā jābūt piestiprinātai bīstamās iekārtas pārbaudes zīmei;

Publisko atrakciju iekārtu kārtējo tehnisko pārbaudi veic ne retāk kā reizi 12 mēnešos, ārpuskārtas tehnisko pārbaudi veic pēc atrakciju iekārtas pārvietošanas, ja tā saistīta ar demontāžu un montāžu.

                                 Bīstamo iekārtu pārbaudes zīmes paraugs:

attels