Tiesību aktu prasības

Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL):

 • Piemērošanas jomas (PTAL 4.panta (3) daļa) - 10, 12.pantu nepiemēro:
  • kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem
  • "Timeshare" pakalpojumiem
  • pasažieru pārvadājumiem (izņēmumi - papildu maksājumiem)
  • bieža un regulāra patēriņa (tūlītēja) preču piegāde
  • tirdzniecības automātos veiktiem pirkumiem
  • "Viena savienojuma" līgumiem
  • finanšu pakalpojumiem (piemēro PTAL 10.pantu, 12.panta (1) daļu)
  • nekustamā īpašuma iegāde, ar to saistītās tiesības
  • būvniecības līgumiem
  • dzīvojamo telpu īres līgumiem
  • valsta amatpersonu (notāri) līgumiem
 • Definīcijas (PTAL 1.pants):
  • patērētājs, pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs
  • prece, pakalpojums, digitālais saturs
 • Distances līguma definīcija (PTAL 10.pants)
 • Atteikuma tiesību definīcija un galvenie noteikumi (PTAL 12.pants)
  • definīcija (PTAL 12.panta (1) daļa)
  • tiesiskās sekas - līguma izbeigšana (PTAL 12.panta (4) daļa)
  • patērētāja pienākumi:
   • pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu termiņā (PTAL 12.panta (2) dala)
   • nosūtīt preci atpakaļ pārdevējam - termiņš 14 dienas (PTAL 12.panta (5) daļa)
  • tirgotāja pienākumi:
   • atmaksāt patērētājam pirkuma maksu, "parastās" piegādes un citus izdevumus, termiņš 14 dienas (PTAL 12.panta (6), (7) daļa)
   • tirgotāja tiesības aizturēt atmaksu - līdz preces vai tās nosūtīšanas dokumentu saņemšanai (PTAL 12.panta (8) daļa)
  • patērētāja atbildība:
   • patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos - ja prece izmantota citādi, nekā tas nepieciešams preces pārbaudei un īpašību noskaidrošanai (PTAL 12.panta (11) daļa)
   • patērētājs nav atbildīgs, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām (PTAL 12.panta (12) daļa)
  • atteikuma tiesību ietekme uz papildus līgumiem:
   • papildus līgums nav spēkā (PTAL 12.panta (12) daļa)
 • Netaisnīgu un neskaidru līguma noteikumu ierobežojumi (PTAL 5.un 6.pants)

 

20.05.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK 255):

 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums (ISPL):