Sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK).

Saskaņā ar likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 2.panta otrās daļas 1.punktu enerģētika kā uzņēmējdarbība ir viena no valsts regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 9.panta pirmā daļa nosaka, ka viena no regulatora funkcijām ir noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku un noteikt tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību.

SPRK interneta vietnē www.sprk.gov.lv ir pieejama informācija par SPRK apstiprinātajiem tarifiem, tai skaitā siltumenerģijas tarifiem.