Pasākumu rīkošana un biļešu tirdzniecība

 Arvien biežāk tiek dzirdēts par gadījumiem, kad Latvijā tiek izsludināts liels izklaides pasākums vai kāda populāra izpildītāja koncerts, tiek pārdotas biļetes, taču pēc kāda laika top zināms, ka pasākums atcelts, pasākuma organizators izvairās no atbildības un patērētājiem rodas problēmas ar samaksātās naudas atgūšanu. Šāds stāvoklis kropļo pasākumu organizēšanas un biļešu tirdzniecības tirgu Latvijā un mazina patērētāju uzticību biļešu tirgotājiem un nozarei kopumā, kas nākotnē potenciāli var apgrūtināt iespējas organizēt patērētājiem interesējošus  liela mēroga pasākumus.

Ar mērķi izskaust negodīgu komercpraksi un nepieļaut līdzīgu situāciju rašanos pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā nākotnē, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Latvijas Pasākumu producentu asociācija, kā arī nozares komersanti, vienojušies par ciešākas sadarbības izveidi starp valsts pārvaldi un nozari, nostiprinot to Sadarbības memorandā par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā.

Sadarbības memorands paredz, ka PTAC  sniegs informāciju nozares dalībniekiem par konstatēto negodīgo komercpraksi, un sadarbībā ar biļešu pārdevējiem izstrādās kritērijus pasākumu organizatoru izvērtēšanai. Nozares dalībnieki, saskaņā ar Memorandu, informēs PTAC un sniegs attiecīgus pierādījumus, ja to rīcībā nonāks informācija par iespējamu negodīgu komercpraksi, kā arī atturēsies no turpmāku darījumu veikšanas ar uzņēmēju, par kuru ir saņemta informācija no PTAC, ka šis uzņēmējs īsteno negodīgu komercpraksi. Tāpat nozares uzņēmumi, konsultējoties ar PTAC, apņēmušies izstrādāt labas prakses kodeksu. Savukārt biļešu pārdevēji apņēmušies sniegt PTAC informāciju par līgumiem, pārdoto pasākuma biļešu summu, patērētājiem atmaksāto summu, pasākumu organizatora rīcībā nodoto summu un citu informāciju, kā arī, slēdzot darījumus ar pasākumu organizatoriem, nodrošināt atbilstošu profesionālo rūpību, t.sk., prasot pietiekošu nodrošinājumu.

Memoranda teksts.

Pašlaik memorandam ir pievienojušies šādi dalībnieki:

 1. SIA “Rīgas nami”
 2. SIA “Kontraktors” (Behind the Doors)
 3. SIA “Brumo Pro”
 4. Māris Krastiņš
 5. SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
 6. SIA “Hanzas perons”
 7. SIA “L Tips Agency”
 8. Biedrība “World in the Pocket”
 9. SIA “Bumbieris Music”
 10. SIA “3S”
 11. Cantus Group
 12. Genādijs Griņko
 13. SIA “Tent For Event Baltic” (One4Event)
 14. Latvijas Pasākumu producentu asociācija
 15. SIA “BIĻEŠU SERVISS”
 16. SIA “Arēna Rīga”
 17. SIA “BEZRINDAS.LV”
 18. SIA “Ekase”
 19. SIA “UNTITLED”
 20. SIA “L Tips”
 21. SIA “Aula Events”

 

Memorandam aicināti pievienoties arī citi biļešu tirdzniecības un pasākumu organizēšanas nozares dalībnieki, iesniedzot pievienošanās vēstuli PTAC.