Ja esi nolēmis iegādāties preci interneta veikalā, kas reģistrēts ārpus Latvijas robežām, esi uzmanīgs:

  • Centies izvēlēties zināmas un uzticamas interneta vietnes.
  • Meklējiet citu cilvēku atsauksmes par izvēlēto interneta vietni.
  • Izvērtē sniegto informāciju par interneta veikalu un līguma nosacījumus.
  • Rūpīgi iepazīstieties ar iegādes, samaksas un piegādes kārtību.
  • Pārliecināties, ka interneta veikals piegādā preci uz Latviju. Tāpat, ja pērc preci ārpus Eiropas Savienības robežām, atceries, ka ir preces, kuras no trešajām valstīm aizliegts ievest Eiropas Savienībā.
  • Veicot samaksu izvēlaties atbilstošāko samaksas kārtību. Var dot priekšroku zināmiem Elektroniskās naudas starpnieku pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, PayPal.
  • Pie samaksas un datu ievades novērtē vai mājaslapa ir arī tehniski nodrošināta par maksājuma un ievadīto datu drošību, par ko var liecināt: adreses laukā redzams prefikss Hiperteksta transporta protokols (http://…), kas veicot maksājumu mainās uz Hiperteksta transporta šifrēts protokols (https://…); pārlūkprogrammas apakšējā labajā stūrī piekaramas atslēgas simbolu [un uzraksts Secured by]; nesalauztas atslēgas simbols.
  • Atceries, ka pasūtot preces no interneta veikala, kas reģistrēts trešajās valstīs (ārpus Eiropas Savienības), var nākties rēķināties ar papildus izmaksām precei šķērsojot Latvijas robežu: pievienotās vērtības nodokli, muitas nodokli, akcīzes nodokli. Par komerciāliem sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 22 Eiro ( pēc 2021.gada 1.jūlija sākot ar 0.01 Eiro)" - avots https://www.vid.gov.lv/lv/pirkumi-komerciali-sutijumi jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (21%) un savukārt, ja komerciālā sūtījuma vērtība pārsniedz 150 Eiro vērtību  jāmaksā arī muitas nodoklis. 

Iegādājoties preci Eiropas Savienības dalībvalsts interneta veikalā Tavas tiesības tiek aizsargātas ar Direktīvu 2011/83/ES. Direktīva nodrošina minimālo tiesiskā regulējuma prasību līmeni un katrā atsevišķajā dalībvalstī regulējums var būt patērētāju tiesībām vairāk, bet ne mazāk labvēlīgs kā tas paredzēts direktīvā.

Saskaņā ar direktīvu tirgotājam ir jāizpilda pasūtījums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ja pa puses nav vienojušās citādi par piegādes laiku. Ja tirgotājs nav izpildījis pienākumu piegādāt preci noteiktā termiņā, patērētājs prasa, lai tirgotājs veiktu piegādi apstākļiem atbilstīgā papildu termiņā, izņemot gadījumus, ja piegāde līdz konkrētam datumam patērētājam ir bijusi būtiska. Ja tirgotājs arī papildu termiņā preces nepiegādā, patērētājs ir tiesīgs līgumu lauzt. Līguma laušanas gadījumā tirgotāja pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās atmaksāt visas saskaņā ar līgumu samaksātās summas.

Direktīva 2011/83/ES paredz, ka patērētājam ir 14 dienu termiņš, kura laikā viņš, nemaksājot sodu un nesniedzot nekādu pamatojumu, var atteikties no pasūtītās preces. Vienīgā maksa, ko var prasīt no patērētāja, ja viņš izmanto atteikuma tiesības, ir preču atpakaļ nosūtīšanas tiešās izmaksas.

Direktīva arī nosaka, ka, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, interneta veikala pienākums ir atmaksāt visus maksājumus, ko viņš ir saņēmis no patērētāja (tostarp attiecīgā gadījumā piegādes izdevumus) bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš tika informēts par patērētāja lēmumu atteikties no līguma. Tomēr viņš var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preci atpakaļ vai kad patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Saskaroties ar pirmajām problēmām, vienmēr par tām informē konkrēto interneta veikalu. Ja interneta veikalam būs svarīga sava reputācija, visticamāk problēma tiks atrisināta bez citu institūciju iesaistīšanas lietas risinājumā.

Ja prece iegādāta Eiropas Savienībā reģistrētā interneta veikalā un pēc rakstiskas sūdzības nosūtīšanas veikals problēmu nerisina vai arī nesniedz atbildi uz nosūtīto sūdzību, vērsies pēc palīdzības Eiropas Patērētāju informēšanas centrā Latvijā (ECC Latvia).

Ja rodas problēmas un konkrētais interneta veikals reģistrēts ārpus Eiropas Savienības robežām, PTAC nebūs kompetents sniegt palīdzību lietas risinājumā. Šādā situācijā kā viens no risinājumiem ir sūdzības iesniegšana starptautiskā līmenī izveidotajā tiešsaistes strīdu risināšanas tīklā econsumer.gov (ja konkrētā valsts ir iesaistīta projektā).