attels

* Izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus pusēm klātneesot, līguma abpusēja parakstīšana nav nepieciešama, bet pēc tam, kad ceļotājs ir izdarījis pasūtījumu, tūrisma pakalpojumu sniedzējam ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem ir jāapliecina tā pieņemšana; līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad ceļotāja sūtītā elektroniskā pasta vēstule ir sasniegusi tūrisma pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pasta serveri vai arī tīmekļvietnē sniegtais ceļotāja akcepts ir nonācis tūrisma pakalpojumu sniedzēja informācijas apstrādes sistēmā (praksē šādā situācijā ceļotāja dotais akcepts parasti tiek saņemts tūrisma pakalpojumu sniedzēja informācijas apstrādes sistēmā tūlīt pēc, piemēram, pogas „pirkt” nospiešanas). 

attels

Informatīvie materiāli: