No šā gada 1. marta stāsies spēkā ES regulējums, kas paredz jaunu energomarķējuma ieviešanu piecām elektropreču grupām. Lai tirgus dalībniekiem sniegtu atbalstu pārejas procesā, tiek īstenota iniciatīva un kampaņa LABEL2020, kuras ietvaros ir  izstrādāti dažādi materiāli.

Jaunais marķējums fiziskajos un tiešsaistes veikalos tiks ieviests piecām produktu grupām - mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām, veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, trauku mazgāšanas mašīnām, TV un elektroniskajiem displejiem, gaismas avotiem.

Galvenās atšķirības starp esošo un jauno marķējumu:

 • Jaunajā marķējumā visiem produktiem tiks izmantota vienota A-G skala.
 • Marķējuma augšējā labajā stūrī ir ieviests QR kods, kas nodrošinās tiešu saikni ar Eiropas Komisijas marķējuma datubāzi (EPREL);
 • Produktu enerģijas patēriņš marķējuma vidējā daļā ir attēlots pamanāmākā veidā un visiem produktiem līdzīgi;
 • Marķējuma apakšējā daļā ir dažādas piktogrammas, kas informē par izvēlētā produkta īpašībām. Vairākas piktogrammas būs tādas pašas kā pašreizējā marķējumā, bet dažas ir uzlabotas un dažas – ieviestas no jauna.

 

Visi produkti ar energoefektivitātes marķējumu ražotājiem/piegādātājiem saskaņā ar likumu ir jāreģistrē jaunajā ES produktu datubāzē (EPREL).

LABEL2020 mājaslapā ir pieejamas vadlīnijas un bukleti tirgotājiem par jauno energoefektivitātes marķējumu, PTAC izstrādātās vadlīnijas par energomarķējuma izvietošanu pieejamas šeit.

skala

Izmaiņas energomarķējumā un ekodizaina prasībās
Izmaiņas energomarķējuma likumdošanā
Pašlaik, ja kādam ierīču veidam vairums ražojumu jau atbilst A klasei, šai skalai var pievienot vēl līdz 3 papildklasēm: A+, A++ un A+++. Tā kā daudzu ražojumu energoefektivitāte ir uzlabota, arvien lielākam daudzumam ierīču tiek piešķirta A+, A++ un A+++ klase. 

attels

Attēls. Veļas mašīnu un ledusskapju tirgus sadalījums Eiropas Savienībā 2015. gadā (Avots Topten EU).[1]

Tas var radīt neskaidrības patērētājiem, tāpēc, sākot ar 2021. gadu, šo klasifikāciju pārtrauks izmantot šādām preču grupām:

 • ledusskapji,
 • trauku mazgāšanas mašīnas,
 • veļas mazgāšanas mašīnas,
 • televizori,
 • apgaismojums.

Pārējās produktu kategorijas tiks pakāpeniski atjaunotas līdz 2025. gadam.

Jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G (bez A+, A++ un A+++). Papildus tiks ieviests jauns energomarķējums aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju.

Jauns elements šajos marķējumos būs QR kods, ar kura palīdzību patērētāji varēs iegūt papildu, oficiālu (nekomerciālu) informāciju, noskenējot kodu ar viedtālruni. Šos datus ražotāji būs ievietojuši ES EPREL datubāzē, kas būs pieejama visiem patērētājiem.

Atkarībā no ražojuma energomarķējumā būs redzama informācija par elektroenerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī citi būtiski iekārtas parametri ar intuitīvu piktogrammu palīdzību, lai palīdzētu salīdzināt produktus un veikt pārdomātāku izvēli.

Ekodizaina un energomarķējuma regulējumu pakete[2]

Eiropas Komisija plāno pieņemt 11 ekodizaina regulas, kas aptvers 6 ražojumu grupas ar jaunu un atjauninātas skalas marķējumu (trauku mazgāšanas mašīnas, veļas mazgāšanas mašīnas un veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, ledusskapji, lampas, elektroniski displeji un komerciālie ledusskapji) un vēl 5 citas ražojumu grupas, kurām nav paredzēts marķējums (elektromotori, ārējie barošanas avoti, spēka transformatori, serveri un datu glabāšanas ierīces, kā arī metināšanas aprīkojums).

 2019. gada 11. martā ES pieņēma pirmo daļu Ekodizaina un energomarķējuma regulējumu paketei.

Paketē tiek ieviestas jaunas ekodizaina un energomarķējuma prasības šādām iekārtām:

 • Komerciālās saldētavas - tiks ieviestas minimālās veiktspējas prasības un energomarķējums. Līdz 2030. gadam tiek plānots ietaupīt aptuveni 19 TWh elektroenerģijas. Tāpat kā ledusskapjiem un saldētavām, komerciālajām saldētavām ir paredzēta arī otrreizēja pārstrāde.
 • Serveri - Eiropas serveru un datu centru skaits strauji palielinās. Ar jaunā regulējuma palīdzību līdz 2030. gadam ir plānots ietaupīt aptuveni 9 TWh elektroenerģijas gadā. Noteikumi serveru remontam, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei tika pieņemti 2019. gadā. Tādējādi ražotājiem astoņus gadus būs jānodrošina programmaparatūras atjauninājumi, kā arī datu dzēšanas rīki.

Izmaiņas būs šādām iekārtām:

 • Apgaismojums - tiek pārskatīti līdz šim izveidotie normatīvie akti (4 dažādi noteikumi). Vienas no lielākajām regula paredzētajām izmaiņām ir neefektīvu luminiscences cauruļveida spuldžu aizstāšana ar to LED ekvivalentu, kas radīs nozīmīgus ietaupījumus.
 • Televizori un citi ekrāni - tiek pārskatīts 2010. gadā ieviestais energomarķējums. Noteikumi attieksies uz vairāk iekārtu veidiem. Jaunajos tiesību aktos ir iekļautas pārlabojamības un pārstrādājamības prasības, kā arī halogenēto antipirēnu aizliegums produktu daļās.
 • Ledusskapji un saldētavas - tiek pārskatīti līdz šim esošie regulējumi, lai atvieglotu produktu remontu, tādējādi nodrošinot, ka galvenās produkta daļas var nomainīt. Paredzēti arī pasākumi bīstamo vielu pārstrādes un izvešanas veicināšanai.
 • Motori - tiek pārskatīti 2009. gadā ieviestie noteikumi. Lai turpinātu veicināt inovācijas un aptvertu vairāk motoru veidu, energoefektivitātes rādītājiem būs vēl augstākas prasības.
 • Veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāji – tiek pārskatītas 2010. gadā ieviestās regulas. Jaunie noteikumi uzlabos ne tikai enerģijas ietaupījuma potenciālu, bet arī patērētāju informēšanu, jo mērīšanas metodes marķējuma enerģijas klases noteikšanai būs tuvākas reālajiem apstākļiem un samazinās mazgāšanas programmu ilgumu. Kļūs vieglāka arī produktu remontēšana: ražotājiem 7 gadus būs jānodrošina profesionālie remonta darbu veicēji ar rezerves daļām, kā arī ar remontam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
 • Trauku mazgājamās mašīnas - tiek pārskatītas 2010. gada izdotās regulas. Tiks veicināta resursu taupīšana, kā arī uzlabota produkta pārlabojamība un pārstrādājamība.
 • Ārējie barošanas avoti - jaunais ārējo barošanas avotu ĀBA regulējums attiecas uz lielāku adapteru klāstu, kā arī uzlabo to efektivitāti, uzlādes laiku un samazina enerģijas patēriņu, kad tie ir pievienoti, bet nav uzlādēti. Līdz 2030. gadam tiek plānots ietaupīt aptuveni 4,3 TWh elektroenerģijas.
 • Tiek pārskatīti regulējumi arī transformatoriem un metināšanas aprīkojumam.

Kā sistēmas izmaiņas ietekmēs produktu tirgotājus?

Saskaņā ar regulu četrus mēnešus pirms sistēmas izmaiņu spēkā stāšanās ražotāji un importētāji sāks tirgotāju nodrošināšanu ar jauno marķējuma versiju saviem ražojumu modeļiem (izņemot tiem, kuru ražošana drīz tiks pārtraukta).

Pēc spēkā stāšanās tirgotājiem būs divas nedēļas, lai veikalos noņemtu vecos energomarķējumus un izvietotu jaunos. Tas attiecas arī uz tiešsaistes veikaliem.

Noteikumos ir iekļauti izņēmumi īpašām situācijām, piemēram, bankrotējušiem ražotājiem, izmaiņas testēšanas metodēs utt.

 

[1] https://ecostandard.org/wp-content/uploads/ECOS-Analysis_New-Energy-Labe...

[2] https://ec.europa.eu/energy/en/regulation-laying-down-ecodesign-requirem...

attels

 

EEPLIANT3 - līdz šim lielākais ES finansētais Eiropas tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums par preču efektivitāti, veicinot enerģijas ietaupījumus, preču atbilstību un sniedzot lielāku ieguvumu Eiropas patērētājam.

29 partneri no 20 ES dalībvalstīm un Turcijas apvienoja spēkus, lai sadarbotos EEPLIANT3 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot ES energomarķējuma un ekodizaina noteikumu ieviešanu un ES Vienotā tirgus darbību, identificējot konkurenci kropļojošas, neatbilstošas preces, kas kaitē Eiropas patērētājam un likumu ievērojošiem ražotājiem. 

Tiek plānots, ka nākamo četru gadu laikā EEPLIANT3 pārbaudīs un testēs ES tirgū laistos gaisa kondicionētājus un komforta ventilatorus, mājsaimniecības veļas žāvētājus, ūdens sildītājus un karstā ūdens tvertnes, ventilatorus, apgaismes ierīces un lokālos telpu sildītājus. Iesaistītās tirgus uzraudzības iestādes novērtēs un testēs preces savas valsts tirgū atbilstoši saskaņotai, uz risku balstītai pieejai. Uzsvars būs uz precēm, kam ir bijuši augsti neatbilstības rādītāji un ir liela riska iespējamība.
Sīkāka informācija: www.eepliant.eu.