Elektropreces ir preces, kuru lietošanai ir nepieciešama elektriskās enerģijas izmantošana un to sastāvā ir elektroniskās komponentes.

Marķēšana un instrukcijas:

Visām Elektroprecēm (līdz maiņspriegumam 1000V vai līdzspriegumam 1500V) ir jābūt marķētām ar CE atbilstības marķējumu, informāciju par ražotāju, identifikāciju, informāciju par importētāju (ja piemērojams).

Elektroprecēm ir jābūt nodrošinātām ar instrukciju, kas ļauj patērētājam lietot preci droši un tā kā to paredzējis ražotājs, ja tāda nepieciešama.

Atbilstību apliecinošie dokumenti:

Ražotājam elektroprecēm ir jāsastāda atbilstības deklarācija.

Deklarācijā ražotājs deklarē preces atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām, atsaucoties uz izmantotajām tehniskajām specifikācijām, kas izmantotas, to izpildē. Deklarācijā norāda ražotāju un skaidru preces identifikāciju. Deklarācijai ir jābūt parakstītai un datētai. Ja uz vienu preci ir attiecināmi vairāki normatīvie akti, tad tai sastāda vienu atbilstības deklarāciju, iekļaujot visus piemērojamos normatīvos aktus.

Būtiskās prasības un iesaistīto personu pienākumi:

Ja elektroiekārta pārraida un/vai uztver radioviļņus (piemēram, bluetoothwifi), un elektroiekārta, kurai, lai veiktu savu uzdevumu, ir vajadzīga palīgierīce, piemēram, antena, tai būs piemērojami:

Ja elektroiekārta nav paredzēta radioviļņu uztveršanai vai pārraidīšanai un tā darbojas ar maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V vai līdzspriegumu no 75 V līdz 1500 V, tai būs piemērojami:

Ja elektroiekārta nav paredzēta radioviļņu uztveršanai vai pārraidīšanai un tā darbojas ar maiņspriegumu zem 50 V vai līdzspriegumu zem 75 V, tai būs piemērojami:

Atsevišķām elektroprecēm, papildus iepriekš minētajām prasībām ir piemērojamas Ekodizaina prasības (piem. Spuldzes, veļasmašīnas) vai energomarķējuma prasības (piem. Televizori, ledusskapji)