Maksājumu pakalpojumu definīcija ir ļoti plaša un attiecas uz visa veida elektroniskiem maksājumiem, kas saistīti ar naudas līdzekļu norēķiniem, tajā skaitā elektronisko naudu.

Galvenais normatīvais akts ir Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (turpmāk – MPENL), kas nosaka maksājumu pakalpojumu sniedzēju un maksājumu pakalpojumu izmantotāju, elektroniskās naudas emitentu un elektroniskās naudas turētāju tiesības, pienākumus un atbildību, prasības maksājumu pakalpojumu sniegšanai, elektroniskās naudas emisijai, izplatīšanai un atpirkšanai, kā arī reglamentē maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu tiesisko statusu, darbību un atbildību. Atļaujas un licences maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Savukārt PTAC saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic uzraudzību pār MPENL 46.1 panta, VII, VIII, IX, IX1, X, XI, XII, XIII, XIII1 un XIV nodaļas noteikumu un Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomā ievērošanu attiecībā uz maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai elektroniskās naudas turētājiem, kuri uzskatāmi par patērētājiem. Tāpat PTAC izskata patērētāju sūdzības saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Statistikā informācija par sūdzībām un iesniegumiem visā finanšu pakalpojumu jomā pieejama šeit.