Tūrisma operatora un tūrisma pakalpojuma sniedzēja, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, nodrošinājums

SVARĪGI ZINĀT!

  • Saskaņā ar jauno regulējumu, nodrošinājuma izsniedzējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija) nodrošinājumu tūrisma pakalpojumu sniedzējam izsniedz par labu Patērētāju tiesību aizsardzības centram! (PTAC ir garantijas/apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs!)

 

  • Kredītiestāde, izsniedzot nodrošinājumu, bankas garantijā norāda: “Bankas garantijas izmaksas gadījums – tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nespēja pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt tūrisma pakalpojumus.” Bankas garantijas satura un izmaksas kārtība – 15.08.2018. prezentācijā.

 

  • Ja esat jau saņēmis licenci un/vai reģistrējies PTAC datubāzē:

Jaunu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nākamajam periodam PTAC jāiesniedz mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām!

Piemērs: Tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņēma licenci un /vai reģistrējās PTAC datubāzē 28.11.2018, viņam ir apdrošināšanas polise un tā ir spēkā līdz 27.10.2019.

! Jauno apdrošināšanas polisi PTAC būs jāiesniedz līdz 27.09.2019!

 

  • Tiem tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri tikai uzsāk saimniecisko darbību tūrisma pakalpojumu jomā (nav apgrozījums par iepriekšējo gadu), nodrošinājums ir :

- vismaz 15000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ĀRPUS Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorijas;

- vismaz 5000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz TIKAI Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorijā;

- vismaz 3000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz TIKAI Latvijas