Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vērtē:

  • patērētājiem adresētu elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
  • patērētājiem piedāvātu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu projektu un ar patērētājiem noslēgtu līgumu par elektroenerģijas piegādi atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.