Normatīvais aktsMinistru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”

Darbības joma: Transportlīdzekļu un to piekabju riepas. Jaunas un lietotas pneimatiskās riepas.

Būtiskās prasības: Tirgū atļauts piedāvāt tikai tādas riepas, kurām ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar MK noteikumu Nr.1494 prasībām un atbilst noteiktām tehnisko normatīvu prasībām, un tās ir atbilstoši marķētas.

Tehnisko normatīvu prasības (ANO noteikumi vai Direktīvas prasības):

  • M; N un O kategorijas transportlīdzekļiem
  • ANO noteikumi Nr.30 (riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm)

vai

vai

Marķējums:

Zemāk dota informācija, kas var būt iekļauta riepu marķējumā, bet informācijas apjoms ir atkarīgs no riepu tipa, paredzētā pielietojuma u.tml. Visām riepām jābūt informācijai par ražotāju, izmēriem un veikto tipa apstiprinājumu.

205/55R16 91V

205

 Nominālais riepas platums, mm.

55

 Nominālais riepas augstums, %. (Nominālais riepas augstums ir 55%)

no riepas platuma).

R

 Radiālās riepas simbols (apzīmējums).

16

 Diska balstvirsmas diametrs (collās).

91

 Slodzes indekss “91”

V

 Ātruma simbols norāda maksimālo pieļaujamo ātrumu. V=240 km/h jeb 150 mph

SSR

Speciāls apzīmējums SSR runflat riepām (Self Supporting Runflat — riepa ar pastiprinātām sānu malām, lai gadījumā, ja riepa zaudē gaisu, ar to pie maks. ātruma 80 km/h varētu nobraukt 80 km.)

TUBELESS

Bezkameras riepa. TUBE TIPE kameras tipa riepām jābūt montētām ar kameru.

E4 vai eIRL

Marķējums, kas norāda, ka ir saņemts tipa apstiprinājums. Skaitlis (vai burtu kods), kas atrodas blakus burtam E (vai e), norāda valsti, kurā ir veikta apstiprināšana, piemēram, E4 (4=Niderlande) (skat.1.att.).

227293

Apstiprinājuma numurs

2206

Ražošanas kods (“22” nozīmē 22.nedeļu, “06” nozīmē 2006, t.i. 2006. gada 22.nedēļa).

DOT

ASV transporta ministrija (Department of Transportation, USA).

TWI

Nodiluma indikators (Tread Wear Indicator). Tie ir novietoti garenrievās, vienmērīgi pa visu riepas protektoru, un parāda, kad riepas atlikušais protektors ir samazinājies (nodilis) līdz 1,6 mm.

Made in...

Marķējums, kas norāda izcelsmes valsti.

1.att. Tipa apstiprinājuma zīme un apstiprinājuma numurs uz riepas:

a) pēc Direktīvas 92/23/EEK prasībām (e – tipa apstiprinājuma marķējums, IRL – valsts, kurā veikts tipa apstiprinājums, 00479 – apstiprinājuma numurs)

b) pēc ANO noteikumu Nr.30 prasībām (E – tipa apstiprinājuma marķējums, 4 – valsts numurs, kurā veikts tipa apstiprinājums (4 – Nīderlande, 32 – Latvija), 022439 – apstiprinājuma numurs).

Atbilstību apliecinošie dokumenti

Tipa apstiprinājuma sertifikāts, kas glabājas pie ražotāja un importētāja.

Iesaistīto personu pienākumi:

Ražotājs - ražot riepas atbilstoši ES prasībām, saņemt tipa apstiprinājumu no tipa apstiprināšanas iestādes un marķēt riepu ar nepieciešamo marķējumu.

Importētājs – pirms importēšanas pārliecināties, ka riepas ir ražotas saskaņā ar ES noteiktajām prasībām un marķētas ar nepieciešamo marķējumu.

Izplatītājs – piedāvāt tikai tādas riepas, kuras atbilst ES tirgus prasībām un ir marķētas ar noteikto marķējumu.

Noderīgi:

MK noteikumi Nr.1494

ANO noteikumi Nr.30

ANO noteikumi Nr.54

ANO noteikumi Nr.75

Direktīva 2001/43/EK

Direktīva 92/23/EEK

Direktīva 97/24/EK

Direktīva 2006/27/EK

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem - no 2021.gada 1.maija ir spēkā atjaunotā direktīva 2020/740: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0740