Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulas (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Regula attiecas tikai uz tādām tiešsaistes platformām, kas darbojas kā starpnieks starp saimnieciskās darbības veicēju un patērētāju un sniedz tiešsaistes starpniecības pakalpojumus komerciālajiem lietotājiem, lai tie varētu piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem. Regulējums aizsargā to saimnieciskās darbības veicēju intereses, kuri sadarbojas ar minētajām tiešsaistes tirdzniecības platformām.

Iepirkumu ratiņi un dators