Platformu pakalpojumu sniedzējiem ir jāņem vērā prasības, kuras attiecas uz zemāk uzskaitītajiem Platformu pakalpojumu līgumu elementiem:

 • noteikumiem, kas attiecināmi uz Pakalpojumu sniegšanu (Regulas 3.pants);
 • īpašiem līgumu nosacījumiem (Regulas 8.pants);
 • komerciālā lietotāja identitātes atpazīstamību (Regulas 3.panta 5.punkts);
 • pakalpojumu ierobežošanu, apturēšanu un izbeigšanu (Regulas 4.pants);
 • ranžējumu komerciālajiem piedāvājumu rezultātiem (Regulas 5.pants);
 • papildu precēm un pakalpojumiem (Regulas 6.pants);
 • atšķirīgas attieksmes paredzamību (Regulas 7.pants);
 • ierobežojumiem piedāvāt atšķirīgus nosacījumus (Regulas 10.pants);
 • piekļuvi datiem (Regulas 9.pants);
 • iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu (Regulas 11.pants);
 • mediāciju (Regulas 12.pants);
 • komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju interešu aizsardzību (Regulas 14.pants).

Komerciālajiem lietotājiem ir lietderīgi ņemt vērā Regulā paredzētās tiesības, tai skaitā:

 • tiesības saņemt līguma noteikumus visos komerciālo attiecību posmos viegli pieejamā veidā, vienkāršā un skaidrā valodā;
 • tiesības prasīt līguma noteikumus, kuri neatbilst Regulas prasībām, atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • tiesības tikt informētiem par pakalpojuma ierobežošanu vai atslēgšanu 30 dienu laikā;
 • tiesības tikt informētiem par līguma grozījumiem un atkāpties no līguma, ja tiem nepiekrīt, 15 dienu laikā;
 • tiesības saņemt paziņojumus par līguma izbeigšanu, pārtraukšanu vai līguma noteikumu grozījumiem pastāvīgā informācijas nesējā;
 • tiesības saņemt līguma noteikumus par ranžēšanas sistēmu – sistēmas raksturojumu, ranžējuma galvenajiem parametriem un to relatīvo nozīmi;
 • tiesības tikt informētiem par to, kādā veidā Platformas pakalpojumu sniedzējs piedāvā savas preces un nodrošina ar tām saistītu piedāvājumu ranžējumu, tai skaitā informējot par atšķirīgu attieksmi, salīdzinot platformas un citu tirgotāju piedāvājumus;
 • tiesības saņemt līguma noteikumus par piekļūstamību personas vai citiem datiem;
 • tiesības saņemt atbilstošas sūdzību risināšanas iespējas.

Vienlaikus jāņem vērā, ka komerciālajiem lietotājiem, izmantojot Platformu pakalpojumus, ir pienākums nodrošināt Platformas pakalpojumu sniedzējam patiesu informācija par komerciālā lietotāja identitāti.