Pamatkonts ir maksājumu konts patērētājiem ar pamatfunkcijām (turpmāk — pamatkonts) un to reglamentā Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (XIII1 nodaļa). 
Patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents, arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, ir tiesības atvērt un izmantot pamatkontu kredītiestādēs, kuras veic komercdarbību Latvijā un to piedāvā, ja vien šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Lai nodrošinātu vienotu kredītiestāžu un uzraudzības institūciju izpratni par pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu patērētājiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Finanšu nozares asociāciju ir sagatavojusi skaidrojumu, kura mērķis ir sekmēt pamatkonta pakalpojuma pieejamību patērētājiem, kuriem šādu pakalpojumu ir tiesības saņemt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Skaidrojumā sniegts pamatkonta funkcionalitātes apraksts, sniegta informācija par personām, kurām ir tiesības saņemt pamatkonta pakalpojumu, izklāstīts, kāda ir pamatkonta atvēršanas kārtība, kādi var būt šī pakalpojuma atteikšanas iemesli un kādās situācijās pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta. Skaidrojumā arī iekļauta informācija par pamatkonta atvēršanu personām, kas pakļautas sankcijām.