Ir svarīgi, lai patērētāji tiktu skaidri un saprotami informēti par tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Otro maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2). Tādēļ Eiropas Komisija par direktīvā minētajām tiesībām un pienākumiem ir sagatavojusi brošūru, kas īsumā izklāsta jaunākās patērētāja tiesības maksājumu pakalpojumu jomā. Jāņem vērā, ka detalizētas direktīvā noteiktās prasības Latvijas nacionālajā regulējumā ir pārņemtas ar MPENL.

JŪSU TIESĪBAS ĪSUMĀ 

Ņemot vērā ES regulējumu, elektronisko maksājumu veikšana kļūst lētāka, vieglāka un drošāka. Proti: 

 • Jūs varat veikt maksājumus visā Eiropā (ES, Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā) tikpat viegli un droši kā savā mītnes valstī. 
 • Tirgotāji vairs nedrīkst no jums iekasēt papildu maksu, ja norēķināties ar karti, kas izdota ES. 
 • Šie noteikumi attiecas uz visiem elektroniskajiem maksājumiem (kredītpārvedumiem, tiešā debeta maksājumiem, maksājumu veikšanu ar karti utt.). 
 • Ikvienam, kam ir tiesības uzturēties Eiropā, ir tiesības uz maksājumu kontu elektronisko maksājumu veikšanai (“maksājumu kontu”). 

VĒLATIES UZZINĀT VAIRĀK?

Šīs tiesības ir noteiktas Otrajā Maksājumu pakalpojumu direktīvā (PSD2), Maksājumu kontu direktīvā un citos ES tiesību aktos ar mērķi padarīt maksājumus drošākus un ērtākus.

Vairāk par savām tiesībām uzzināsiet šeit. Norādītā saite sniedz papildu informāciju par ES regulējumu attiecībā uz:

ELEKTRONISKIE MAKSĀJUMI - PIEEJAMI IKVIENAM

Ikvienam, kam ir tiesības uzturēties ES, ir tiesības vismaz uz pamatkontu, kas ir bezmaksas vai par samērīgu maksu. (Kontam var tikt piesaistīta debetkarte, un tam ir jānodrošina šādi pakalpojumi: naudas ieskaitīšana un izņemšana, glabāšana, maksājumu veikšana un saņemšana). 

MAKSĀJUMI EIRO - PAR TĀDU PAŠU MAKSU KĀ VIETĒJIE MAKSĀJUMI 

 • Viens eiro maksājumu konts ļauj veikt maksājumus visā Eiropā. 
 • Pārrobežu maksājumi eiro jums izmaksās tikpat, cik vietējie maksājumi eiro ... 
 • ... turklāt no 2019. gada 15. decembra pārrobežu maksājumi eiro izmaksā tikpat, cik vietējie maksājumi nacionālajā valūtā. 
 • Par eiro izņemšanu no bankomāta citā dalībvalstī jums ir jāmaksā tikpat, cik par naudas izņemšanu no bankomāta ārpus Jūsu bankas bankomātu tīkla.

LIELĀKA DROŠĪBA, LABĀKA AIZSARDZĪBA 

 • No 2019. gada septembra jūsu elektroniskie maksājumi ir drošāki, pateicoties lietotāju stingrajai autentifikācijai. Tas tiek panākts, kombinējot dažādus autentifikācijas elementus, piemēram, PIN kodu un pirksta nospiedumu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 
 • Neautorizētu maksājumu gadījumā, piemēram, ja jums ir nozagta kredītkarte, jums nevar prasīt segt pašrisku vairāk kā 50 eiro apmērā (izņemot rupjas neuzmanības gadījumus). Jums nav jāsedz pašrisks par neautorizētiem maksājumiem no brīža, kad esat informējis banku, vai par internetā veiktiem maksājumiem, ja jūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai banka nenodrošina lietotāju stingro autentifikāciju. 
 • Ja ar karti veicamā maksājuma galīgā summa jums iepriekš nav zināma (piemēram, par auto nomu vai viesnīcu), noteiktu naudas summu par šo pakalpojumu var bloķēt tikai ar jūsu piekrišanu. 
 • Tiešā debeta gadījumā (piemēram, ja esat autorizējis kādu uzņēmumu no jūsu konta iekasēt ikmēneša maksājumus), kļūdaini iekasētu summu varat apstrīdēt 8 nedēļu laikā. Kļūdaini iekasētas summas atmaksas termiņš ir 10 darbdienas. 

TAISNĪGI TARIFI 

 • Jums ir tiesības zināt, cik jums ir jāmaksā (ja vispār ir jāmaksā) par maksājumu veikšanu. 
 • Ne veikalā, ne internetā, maksājot ar debetkarti vai kredītkarti, tirgotāji no jums nevar prasīt lielāku summu kā uzrādītā cena par preci (t.i., piemērot papildmaksu). Noteiktos apstākļos (piemēram, konkrētām kartēm) papildmaksa tomēr var tikt piemērota, taču tai jāatspoguļo reālās izmaksas, ko tirgotājam rada šis maksājuma veids. Ja uzskatāt, ka jums piemērota netaisnīga papildmaksa, piemēram, par aviobiļeti vai viesnīcas rezervāciju, Jums ir tiesības vērsties attiecīgās valsts kompetentajā iestādē. Latvijā – PTAC un FKTK. Citas ES noteiktās kompetentās iestādes meklējamas šeit.

JAUNI PAKALPOJUMI

 • Līdz ar jaunākajām tehnoloģijām jums tagad ir pieejami jauni, inovatīvi finanšu pakalpojumi, kurus piedāvā licencētas bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Tas nozīmē, ka jūs varat, piemēram, sekot līdzi savām finansēm vai iepirkties internetā bez kredītkartes vai debetkartes. Šiem inovatīvo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, tāpat kā bankām, jābūt licencētiem un uzraudzītiem un jānodrošina jūsu datu apstrādes drošība.

​​​​​​​ES regulējums nodrošina jūsu elektronisko maksājumu sekmīgu norisi. Ja tomēr radusies problēma, jūsu bankai vai attiecīgajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam sūdzība jāizskata 15 darbdienu laikā. Ja piedāvātais risinājums jūs neapmierina, jūs esat tiesīgi vērsties valsts kompetentajā iestādē - PTAC un FKTK.