PTAC ir izstrādājis kontu izmaksu salīdzināšanas rīku konti.ptac.gov.lv (turpmāk – Salīdzināšanas rīks), kurā patērētāji var iepazīties ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju izmaksām par to sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas Republikas teritorijā. Salīdzināšanas rīks attiecas uz biežāk izmantojamiem ar maksājumu kontu saistītajiem pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot pakalpojumu sniedzēju piedāvāto cenu (izmaksu) pārredzamību un salīdzināmību.

Salīdzināšanas rīka lapā ir iespējams salīdzināt maksājumu pakalpojumu sniedzēju/banku biežāk izmantoto pakalpojumu cenas: konta atvēršana un uzturēšanas izmaksas, skaidras naudas izņemšana un dažādu pārskaitījumu komisijas maksa (filiālē un internetbankā), debetkaršu un kredītkaršu lietošanas maksa, t.sk. skaidras naudas izmaksa no bankomātiem, kā arī regulārā maksājuma lietošanas maksa.

Salīdzināšanas rīks dod iespēju patērētājiem vieglāk orientēties kontu izmaksās  un izvēlēties sev piemērotāko pakalpojumu sniedzēju. Informācijas atklātība un caurspīdīgums ar maksājumu kontiem saistīto pakalpojumu cenu tirgū veicina konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem iekļaujamā informācija cenu Salīdzināšanas rīkā ir jāsniedz PTAC elektroniski reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 1.martam. Tāpat informāciju ir jāatjauno, ja tiek veiktas kādas izmaiņas, taču jāņem vērā, ka  maksājumu pakalpojumu sniedzējam par izmaiņām jāziņo PTAC ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo izmaiņu piemērošanas. Plānotās izmaiņas Salīdzināšanas rīkā var redzēt pie konkrētās bankas, uzskatāmi redzot, kādas pozīcijas tiks grozītas.