Jaunumi
Apmeklētāju plūsmas kontrole tirdzniecības vietās

Tirdzniecības vietām, kas drīkst piedāvāt preces patērētājiem klātienē ir jāievieš pastiprināti drošības noteikumi, t.sk. jānodrošina efektīva apmeklētāju plūsmas kontrole un fiziskās distancēšanās ievērošana, atbildīgās personas noteikšana, iekšējās kontroles sistēmas izstrāde un ieviešana, kā arī mārketinga aktivitāšu aizliegums, ja tas veicina cilvēku pulcēšanos.

Par noteikto prasību ievērošanu atbildība ir noteikta tirgotājiem, ko attiecīgi uzrauga Valsts Policija, Pašvaldību policija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). PTAC ir atbildīgs par iekšējo kontroles sistēmu, maksimālo apmeklētāju skaita un mārketinga aktivitāšu ierobežojuma kontroli.

PTAC plāno pastiprināti kontrolēt lielāko tirdzniecības centru iekšējās kontroles sistēmas, kā arī izlases kārtībā vai arī uz sūdzību pamata uzraudzīt citas tirdzniecības vietas. Ņemot vērā, ka īsā laikā ir nepieciešams izstrādāt un ieviest iekšējās kontroles sistēmas, tad PTAC ir izstrādājis paraugus iekšējās kontroles sistēmu noteikumiem nelielām tirdzniecības vietām ar nelielu apmeklētāju skaitu, lai atvieglotu noteikto prasību izpildi.

Izstrādātie paraugi attiecas uz gadījumiem, kad apmeklētāju plūsmas kontrole tiek veikta no pārdevēja puses viegli pārskatāmā tirdzniecības zālē vizuāli novērtējot apmeklētāju skaitu vai kontrolei izmantojot groziņus.

Ar izstrādātajiem paraugiem var iepazīties šeit:

Paraugiem ir tikai informatīvs raksturs un nepieciešamības gadījumā paraugi ir jāpapildina un jāpielāgo konkrētajai tirdzniecības vietai. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar:

Agrita Tjarve

daļas vadītāja vietniece - Individuālie aizsardzības līdzekļi
Agrita.Tjarve [at] ptac.gov.lv

Ivars Jorniņš

daļas vadītājs/ departamenta direktora vietnieks
Ivars.Jornins [at] ptac.gov.lv

Kontakti medijiem:

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv