Darbinieki

Edīte Biseniece

daļas vadītāja/ departamenta direktora vietniece
Edite.Biseniece [at] ptac.gov.lv

Kristīne Kamerāde

vecākā eksperte - Būvizstrādājumi, Ekodizains, Energomarķējums, Ķīmiskās vielas izstrādājumos (REACH regula)
Kristine.Kamerade [at] ptac.gov.lv

Arta Viļuma-Gudmona

vecākā eksperte - Elektropreces (elektrodrošums), Elektromagnetiskā saderība, Ķīmiskās vielas (RoHS), Ekodizains, Energomarķējums
Arta.Viluma-Gudmona [at] ptac.gov.lv