Vides marķējumi ir izstrādāti, lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties preces un pakalpojumus ar mazāku ietekmi uz vidi, tādējādi samazinot dabai radīto slodzi un atbalstot videi draudzīgāku ražošanu.
Lai produkts saņemtu tiesības uz ekomarķējumu, tam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, kurus nosaka neatkarīgā organizācija (dažreiz arī valsts iestāde), kas marķējumu ir izstrādājusi. 
Lai ražotājs drīkstētu izvietot šādu marķējumu uz sava produkta iepakojuma, tas ir veicis šādas darbības:

  • iesniedzis visu dokumentāciju, kas apliecina produkta atbilstību marķējuma prasībām,
  • pats ir pārbaudījis (otrās puses sertifikācija) vai pieaicinājis neatkarīgus auditorus (trešās puses sertifikācija), kas pārbauda dokumentācijas patiesumu (bieži tiek testēti arī paši produkti). 

Tiesības izvietot marķējumu izdod uz noteiktu laiku, tāpēc šī procedūra ir jāatkārto regulāri. 

attels
attels

 

attels