Burtu izmēri reklāmā un drukātajos paziņojumos

Tā kā Latvijas normatīvie akti nenosaka prasības optimālajam burtu lielumam drukātajos paziņojumos un  reklāmā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs lūdzis Veselības ministrijas viedokli šajā jautājumā, no cilvēka veselības perspektīvas.

Veselības ministrijas skaidrojums:

Lai patērētāji varētu izlasīt un saprast paziņojumos sniegto informāciju, nepiepūlējot un nebojājot redzi, drukātajos paziņojumos burtu augstums (t.i. burtu vai ciparu vertikālās līnijas garums, mm) nedrīkstētu būt mazāks par 1,5 – 1,75 mm, savukārt attālums starp burtu rindām un attālums starp atsevišķiem vārdiem nedrīkstētu būt mazāks par 2 mm.

Burtu izmēri uz preču etiķetēm

Veselības ministrijas skaidrojums:

Eiropas Savienības direktīvas, nosakot prasības informācijas sniegšanai uz produktu etiķetēm, paredz, ka burtiem uz etiķetēm ir jābūt tāda izmēra, lai cilvēki ar normālu redzi, t.sk. ar koriģētu redzi, varētu to izlasīt normālā lasīšanai paredzētā attālumā (35 – 40 cm).

Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem paredz, ka uz pārtikas produkta iepakojuma obligātās ziņas uzdrukā, lietojot vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un fons kontrastē.  Arī Apvienotās Karalistes standarts par salasāmības prasībā attiecība uz produktu etiķetēm paredz, ka burtu vai ciparu augstums ir ne mazāks par 3 mm (jeb 14 pēc punktu sistēmas), pieļaujot, ka uz maza izmēra iepakojuma burtu un ciparu augstumi nedrīkstētu būt mazāki par 1.5 mm.

Veselības ministrijas 2008. gadā sniegtais skaidrojums, uz kura pamata ir sagatavota šeit publicētā informācija: